Randers by

Vester Tværvej blev indviet med trefoldigt hurra

Se billedserie

Fredag blev 15 nye socialpsykiatriske boliger på Vester Tværvej indviet. Boligerne er et botilbud for voksne som er psykisk sårbare.

Lejlighederne indeholder eget badeværelse, mindre køkken, soveværelse, stue og enten en altan eller terrasse. Der er en fælles stue med tv og Wii samt 2 fælleskøkkener med spiseplads, hvor man har mulighed for at spise sammen med nogle af de andre beboere og personalet. Ligeledes er der en fælles computer i det ene fællesrum.

Der var mange gæster fra både Randers Kommune, naboer, beboere og pårørende til beboerne.

Centerleder Agnete Lund bød velkommen, og sagde:

– Vi har haft en meget fin proces hvor vi har inddraget borgerne i det omfang, som vi har fantasi til.

– Psykiatri er noget som vedkommer os alle, og det er noget som vi alle er en del af, sagde centerlederen og gav herefter ordet til borgmester Torben Hansen.

Han betegnede det nye byggeri som fabelagtig flot, og han glædede sig over, at der var kommet så fantastiske boliger, med både en bynær og naturmæssig placering, fordi man kan gå direkte ned til Gudenåen, Fladbro eller gå på stien hele vejen ind til Den Blå Bro.

– Så det er ikke så ringe endda, sagde Torben Hansen, som oplyste, at det var et enigt byråd, som står bag byggeriet, fordi det er moderne, og hvor man kan bo og leve på egne præmisser.

Borgmesteren sluttede sin tale med at udbringe et trefoldigt hurra for Vester Tværvej.

Formand for Socialudvalget, Charlotte Broman Mølbæk mente, at der har været tre undere, som har gjort det muligt at skabe et nyt hjem til 15 beboere.

– Det første under er den politiske proces, og at der bliver truffet en beslutning. Det er ikke altid nemt i Randers Kommune, sagde Charlotte Broman Mølbæk.

Det andet under var beboernes tilpasningskraft siden de alle har været igennem en udfordrende periode efter det blev tydeligt, at de skulle flytte fra Gudenåcenteret.

Det tredje og sidste under er den udvikling, som er sket med beboerne under udviklingen.

– Vi kan alle blive ramt på psyken – ligesom vi alle kan blive ramt af en kræftsygdom. Men det er lige så vigtigt, at man får den rette hjælp og støtte, så alle får muligheden for et godt liv. Og det håber jeg, at rammerne her kan være med til at skabe for jer, fremhævede socialudvalgsformanden.

– Jeg syntes, at det er et under, at man ved at bygge rigtigt, giver de rigtige muligheder og bruge ressourcerne rigtig, og i fællesskab kan skabe et langt rigere og personlig liv understregede Charlotte Broman Mølbæk afslutningsvist.

Læs også: Første spadestik

Afdelingsleder Majbritt Schønning Olsen sagde i sin tale, at Randers har gjort det rigtig godt ved at bygge 15 helt nye boliger til borgere med en psykisk sårbarhed.

– Vi har samarbejdet på tværs af flere forvaltninger, og resultatet er rigtig godt. Håndværkerne har præsteret deres yderste for at opnå dette flotte resultat, og det skal I have tak for, sagde Majbritt Schønning Olsen.

Hun sluttede af med at takke beboerne for deres tålmodighed ved at gennemgå en genhusning i Langå, og for at deltage aktivt med ideer og forslag til udformning af boligerne.

Sidste taler var Kurt Bruno Larsen, som er beboer på Vester Tværvej. Han har dokumenteret hele processen med sit kamera, og har nu fem fulde mapper med fotos, som alle tilstedeværende kunne kigge i.

Kurt Bruno Larsen afsluttede sin tale med at spille fire vers af salmen ”Ingen er så trygt i fare” på sin blokfløjte.

Herefter blev der inviteret på lidt godt til ganen, og snakken gik lystigt mellem beboerne, tilstedeværende politikere og andre gæster.

Selvom beboerne har levet en omskiftelig tilværelse de sidste 4,5 måned, smilene fra beboerne kunne ikke skjule, at de var glade for deres nye boliger.

Kommentarer