Debat

Verdo Vand afviser substans i to borgeres spørgsmål til byrådet

I et brev sendt til Randers byråd søndag stiller to borgere, Asger Brorsen og Bo Vestergaard Hansen, spørgsmål om en række transaktioner i Verdo Vand A/S. De to borgere er de samme, som i starten af april satte gang i sagen om, at Verdo uden tilladelse har opkrævet 235 millioner i renteberegning hos sine varmekunder.

I brevet til byrådet henviser de to borgere til årsregnskaberne i Verdo Vand A/S, hvor det blandt andet fremgår, at selskabet har anvendt samme renteopkrævningsmodel over for sine Vand-kunder, som man har gjort i Verdo Varme A/S. Asger Brorsen og Bo Vestergaard vil gerne have svar på om renteopkrævningerne i Verdo Vand har været med eller uden myndighedernes godkendelse og samtidigt hvor store beløb det samlet drejer sig om.

Artiklen fra i går kan læses her.

I dag 2. påskedag besvarer Kommunikationsspecialist i Verdo, Niels Gottlieb Johansen, nogle af de spørgsmål, som borgerne har stilet byrådet, men kommer dog ikke på renteberegningsmodellen. Her er ordlyden fra Verdo:

Verdo afviser følgende rejste anklager:
Vedrørende egenværdiansættelse af indskudskapital på 178 mio. kr.

Randers Kommune har i 1998 lavet en kapitalopgørelse på Energi Randers Vand på 178 mio. kr., efter datidens gældende regler.
Energi Randers´ egenværdiansættelse er fremsendt til Randers Kommune og har ikke været genstand for spørgsmål efterfølgende. De årlige prisanmeldelser på baggrund heraf til Randers Kommune er blevet godkendt uden bemærkninger fra Randers Kommune.

Vedrørende skattemæssig værdiansættelse i forbindelse med lovændring fra skattefrihed til skattepligt.
Der er ved overgang til skattepligt lavet en skattemæssig indgangsværdi. Skat har siden hen stillet spørgsmålstegn ved denne standard værdiansættelsesmetode, hvilket i øvrigt også gør sig gældende hos langt de fleste andre vandselskaber i Danmark. Verdo’s egenværdiansættelse er ikke blevet anfægtet af Skat, og metoden er i øvrigt godkendt i en række prøvesager i 2018 for andre vandselskaber. Derfor er forbeholdet for værdiansættelsen også taget ud af Verdo’s årsregnskaber i de efterfølgende år.

Vedrørende 112 mio. kr. udloddet i udbytte i 2008 til Energi Randers Vand Holding A/S
Denne organisering af vandselskabet blev gennemgået tilbage i 2012-2014 af Verdo og Randers Kommune. Verdo besluttede i 2014, at det mest korrekte var, at hele beløbet blev tilbageført til Verdo Vand A/S. Dette skete i 2015, og efterfølgende blev beløbet hensat i Verdo Vands regnskab og tilbageføres nu til kunderne via lavere takster. Taksten på vand fra Verdo er uændret siden 2015. Og hører til i den absolut lave ende af vandtakster i Danmark.

Fakta
2000 – Vandforsyning i Randers bliver adskilt fra Randers Kommune i Energi Randers, fra 2010 Verdo.
2000-2008 – Verdo anmelder hvert år vandtakster, og Randers Kommune er myndighed og godkender hvert år Verdo’s vandpriser.
2008-2015 – Verdo fortsætter sin årlige anmeldelse af takster for vandpriser til Randers Kommune. Randers Kommune godkender i 2015 prisen på drikkevand for hele perioden.
2015 – Verdo reducerer fremadrettet prisen med 22 mio. DKK over en periode på ti år.
2016-2017 – Verdo anmelder prisen på vand, og Randers Kommune godkender prisen

Kommentarer