Randers by

Vær med til at skabe Oust Mølle Folkeskov

Lørdag den 19. november er der ”store plantedag” i Oust Mølle Folkeskov. Arkivfotoet her er fra november 2013, da mere end 300 spentrupborgere var med til at plante de sidste af i alt 20.000 træer i Høgshøj Folkeskov ved Spentrup.

Lørdag den 19. november fra klokken 13 til 15 inviterer Randers Kommune og Growing Trees Network kommunens borgere til ”store plantedag” i Oust Mølle Folkeskov. Kom og vær med til at plante de sidste af de i alt 24.000 træer, som bliver til kommunens nye folkeskov i Randers Vest.

Randers Kommunes nye folkeskov bliver plantet mellem Oust Møllevej og motorvejen – afgrænset mod nord af jernbanen. Arealet er på otte hektar, hvoraf de seks hektar bliver tilplantet med skov.

På arealet ligger to støjvolde langs motorvejen, som bliver tænkt ind i projektet på spændende vis, og længst mod nord er en 100 meter bred og 17 meter høj udsigtshøj ved at tage form.

Den nye skov bliver – ligesom Høgshøj Folkeskov ved Spentrup – til i et samarbejde mellem Randers Kommune og den socialøkonomiske virksomhed Growing Trees Network, som sørger for klargøring af jord og tilplantning af skovområdet med cirka 4.000 træer pr. hektar, eventuel hegning, stier og P-plads, så skovene kan bruges rekreativt. Dertil ydes tre års etableringspleje med garanti for at træer, der ikke overlever de tre første leveår, erstattes af nye.

Randers Kommune står for planlægning og anlæggelse af skoven og har ansvaret for den fremtidige drift.

Engagement og støtte giver ejerskab 

Hele 14.000 træer til Oust Mølle Folkeskov er allerede solgt og doneret til projektet. Tommerup Kistefabrik, som støtter folkeskoven.dk med et træ for hver kiste de sælger, har doneret 6.600 træer.

Tommerup Kistefabrik fremstiller kister af nordisk træ på deres fabrik i Glamsbjerg under mottoet ”Hvad vi låner af naturen, leverer vi tilbage til naturen.” For hver solgt kiste, planter kistefabrikken et træ i samarbejde med folkeskoven.dk. Det har sikret 24.000 træer til de danske folkeskove, hvilket svarer til seks hektar skov.

Skoven beskytter vores drikkevand

Verdo, som har grundvandsinteresser i området, har doneret 7.000 træer til Oust Mølle Folkeskov.

Vandforsyningschef Peter Nordahn, Verdo:”

– Hos Verdo arbejder vi hver dag for at sikre og forbedre vores drikkevand. Derfor er det oplagt at være med i projektet Oust Mølle Folkeskov, da det er med til at sørge for rent drikkevand til fremtidens generationer. Vi skal huske på, at det rene vand i hanen ikke er en selvfølge. Vand er en vigtig ressource, og noget vi skal passe på. Og det er præcis det Oust Mølle Folkeskov er med til.

Sådan støtter du Oust Mølle Folkeskov

www.folkeskoven.dk kan interesserede virksomheder og borgere donere penge til træer i den nye folkeskov og få skattefradrag for bidrag fra 200 kroner og opefter.

Randers Kommune lægger lige så mange penge i projektet som ved en traditionel skovrejsning. Det vil sige, at jo mere borgere og virksomheder bidrager til indkøb af træer, des flere midler vil der være til at opfylde borgernes ønsker til anvendelse af skoven. Allerede nu ligger det således fast, at der vil blive rejst et madpakkehus i den nye folkeskov.

Vidste du at:

– en gennemsnitshusstand hvert år udleder ca. 12-15 tons CO2. Planter du minimum 50 træer årligt, gør du over år din husstand CO2 Neutral+. Du reducerer på sigt mere end din husstand udleder.

– et hugstmodent træ på 50-70 år binder ca. 5 ton CO2.

– hver hektar ny skov binder årligt ca. 10 tons Co2. Endvidere yder skovene maksimal langsigtet beskyttelse af vores drikkevand.

– de nye skove pålægges fredskovspligt, så skovene er sikret for kommende generationer.

Kommentarer