Randers by

Udbud på affaldsindsamling godkendt i byrådet

Byrådet i Randers har godkendt indholdet i det udbud vedrørende affaldsindsamling i Randers Kommune. Arkivfoto

Randers Byråd har på mødet mandag den 18. december godkendt indholdet i det udbud vedrørende affaldsindsamling i Randers Kommune, som Affaldskontoret sender ud i januar 2018.

Efter den gensidige aftale om at ophæve den nuværende kontrakt med RenoNorden, skal indsamlingen af affald og genbrug i Randers Kommune genudbydes. Det nye udbudsmateriale tager udgangspunkt i den nuværende kontrakt, men indeholder nogle ændringer, der kan optimere indsamlingen af affald og genbrug. Ændringerne vedrører i høj grad logistikken bag indsamlingen, og derfor vil kun få punkter få konkret betydning for borgerne.

  • Genbrugsbeholderen bliver tømt hver 3. uge i stedet for hver 4. uge.
  • Byrådet vil på baggrund af tilbuddene vurdere, om der skal indføres en ordning med prisreduktion for beholdere placeret ved skel og ekstrabetaling for beholdere placeret mere end 20 meter fra skel.
  • Tømning af restaffald hver 14. dag ved enfamiliehuse var foreslået som en mulig effektivisering, men byrådet har besluttet at bevare muligheden for tømning hver uge.

Affaldskontoret offentliggør udbuddet først i det nye år, og i løbet af foråret vil den fremtidige renovatør være på plads. Den nye kontrakt med dertilhørende ændringer træder i kraft den 1. maj 2018.

Kommentarer