Kultur og events

Spørg løs om arv og testamente

Der er mange gode grunde til at oprette et testamente. Det giver dig mulighed for selv at bestemme, hvem der engang skal arve din formue og dine ejendele, og det er også din bedste garanti for, at der ikke opstår misforståelser.

Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 17.-19. fortæller Lise van Brugge om, hvad du kan gøre, hvis du ønsker selv at bestemme, hvad der engang skal ske med din formue og dine ejendele. I

– Alligevel udskyder en del mennesker at få det gjort, eller de undlader det helt, fortæller advokat Lise van Brugge fra Gigtforeningen. ”Måske har man en forventning om, at det er besværligt og dyrt. Eller overflødigt. Men hvis du på forhånd har gjort dig nogle tanker om dine ønsker, vil du sandsynligvis opleve det som en god og afklarende proces.

– Arveloven giver dig mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal arve dig, men det kræver, at du opretter et testamente. Samtidig er det at skrive testamente også udtryk for omtanke og respekt for dine nærmeste.

nformationsmødet er arrangeret af Gigtforeningens Randers Lokalgruppe og finder sted Rosenvænget, P. Knudsens vej 6, 8930 Randers NØ.

Der er adgang for alle.

Husk tilmelding senest den 26. september 2019 til Kai Gade, tlf. 23 71 06 85, e-mail kai.gade@webspeed.dk

Kommentarer