Randers by

SAM foreningen kæmper fortsat for overlevelse

Se billedserie SAM afholdte i maj generalforsamling, med knap 40 deltagere. Billedserie: Jan Szwed.

SAM foreningen i Randers, hvis forkortede navn dækker over Sociale Aktiviteter og Motion, afholdte for nyligt to succesfyldte arrangementer.

Foreningen laver dagligt forskellige former for sociale og idrætsmæssige aktiviteter for byens udsatte borgere. Aktiviteterne spænder fra petanque, bowling, svømning og fodbold, til ture med kulturelt indhold, som besøg i ”Den gamle by” eller kunstmuseer. De fleste aktiviteter er gratis for de udsatte borgere, der ofte lever et liv på kanten.

Fornylig i maj afholdte SAM generalforsamling, som var godt besøgt med knap 40 deltagere. SAM foreningen har været igennem et turbulent år, hvor de grundet politiske besparelser, har været truet af lukning – en trussel, der stadig er aktuel.

– Vi har nu fået tildelt en økonomi, der sikrer foreningen året ud, og det er vi rigtigt glade for. Men vi mangler stadig en afklaring på, hvordan foreningens virke kan sikres permanent. Vi håber, at Randers Kommunes socialudvalg vil indgå i en dialog med os om hvordan dette kan ske, for Randers har brug for det tilbud som foreningen leverer til byens udsatte borgere, sagde formand for bestyrelsen, Henrik Manero Hald i sin beretning til generalforsamlingen.

Han kom også ind på formuleringen i Randers Kommunes sundhedspolitik, hvor der blandt andet står: ”Sundhed er ikke fordelt ligeligt i alle grupper i samfundet. Med denne politik sigter vi imod, at alle borgere får mulighed for at leve et sundt liv, også de, der behøver ekstra hjælp og støtte til at tilegne sig sunde vaner.”

– Det budskab er jeg helt enig i, men budskabet står altså i skærende kontrast til, at man i flere omgange har foreslået SAM foreningen sparet væk fra kommunens budget. Der findes ikke andre tilbud til den gruppe mennesker, der dagligt bruger SAM foreningens tilbud. Hvis SAM foreningen ophører med at eksisterer, vil konsekvensen for mange udsatte borgere blot være, at de vil dyrke mindre motion og idræt, hvilket i værste fald kan det påvirke deres sundhedsmæssige tilstand negativt. Det kan vi altså ikke være bekendt, udtalte formanden efterfølgende til Randers Netavis.

Til SAM foreningens generalforsamling, hvor både de socialt udsatte og samarbejdspartnere var repræsenteret, var der også fuld opbakning til foreningen fortsatte eksistens. Politikerne skal råbes op, så de forstår det arbejde som SAM foreningen dagligt laver med de udsatte borgere. Vi kan ikke undvære SAM, var den fælles holdning fra generalforsamlingens deltagere.

To dage efter generalforsamlingen, havde foreningen indbudt til Åbent hus-arrangement, i sin kolonihave ”Onkel SAMs hytte”. Igen var det, på trods af dårligt vejr, et velbesøgt arrangement.

– Jeg vurderer at der har været cirka 70 – 80 mennesker forbi og hilse på, udtaler foreningens koordinator Rita Wohlfeld til Randers Netavis.

– Der var simpelthen en vanvittig god stemning, hvor der blev spillet forskellige spil i haven, mens grillen langede pølser over disken til de fremmødte, og de fremmødte snakkede om løst og fast over en kop kaffe eller en sodavand. Det er jo helt fantastisk, at så mange mennesker vælger at kigge forbi, til trods for at formiddagen bød på silende regn. Men det viser noget om den opbakning, der findes hos brugere og samarbejdspartnere af foreningen.

I SAM foreningen bestyrelse havde man håbet på, at nogle af de lokale politikere havde kigget forbi, og fået en dialog med foreningens brugere og repræsentanter om foreningen. Dette skete dog ikke.

– Det er klart at når arrangementet sker midt i en valgkamp, prioriterer de fleste politikere dette arbejde. Jeg er dog helt sikker på, at vores lokale politikere er interesserede i denne dialog, så de kan træffe beslutning om foreningens fremtidige eksistens på et oplyst grundlag. Men vi gentager succesen umiddelbart efter sommerferien, og så håber jeg at flere af de lokale politikere vil kigge forbi og få en snak med vores brugere om, hvad SAM foreningens betyder for dem i deres hverdag. Den nye bestyrelse vil straks gå i gang med at planlægge dette arrangement, slutter Henrik Manero Hald.

På generalforsamlingen blev der valgt ny bestyrelse som nu består af ni medlemmer som er: Sara Eiby, Johnny Vig Steen, Inger Frandsen, Karina Dyveke Rasmussen, Anja Jensen, Henrik Manero Hald, Karsten Kozak Sørensen, Anders Olsen og Tom Christensen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Kommentarer