Land og By

Randers får tre klimagader

Østergade, Provstegade og Burschesgade bliver Randers’ første klimagader. Vandmiljø Randers har fået grønt lys til at gå i gang med klimatilpasningsprojektet, Klimagaderne.

De tre udvalgte gader skal demonstrere, hvordan Randers’ bymidte fremadrettet kommer til at håndtere fremtidens kraftigere regnskyl ved fx at lade regnen løbe i synlige render og kanaler.

I Randers går klimatilpasning og byudvikling hånd i hånd, og Randers Kommune og Vandmiljø Randers arbejder tæt sammen for at beskytte Randers’ midtby mod oversvømmelser ved fremtidige skybrud. Mandag den 27. maj fik Vandmiljø Randers endelig godkendelse til at gå i gang med klimatilpasningsprojektet, Klimagaderne. Klimagaderne skal demonstrere, hvordan Randers’ bymidte kommer til at håndtere de kraftigere regnskyl som følge af klimaforandringerne.

Klimagaderne bliver et udstillingsvindue
De udvalgte klimagader, Østergade, Provstegade og Burschesgade, bliver et udstillingsvindue for, hvordan en gade kan sikres mod oversvømmelse ved de kraftigere regnskyl, og projekt Klimagaderne tager også udgangspunkt i nyeste viden indenfor håndtering af regnvand.

Med de nye klimagader kan Randers se frem til grønne byrum bestående af regnvandsbede med græsser og stauder, der sammen med render og kanaler langs gaderne vil lede regnen til det fremtidige regnvandsbassin på Østervold.

– Ved at omdanne anonyme og ubrugte vejarealer til fx vejbede kan vi skabe yderligere kapacitet til at håndtere regnvandet. Når vi lader regnen løbe på vejen hen til de udvalgte steder, kan vi skabe rum for grønne indslag i gaderne – gader som ellers ingen natur har”, fortæller Lisa Melgaard, projektleder for klimatilpasning & -udvikling i Vandmiljø Randers.

Klimagaderne skal hente erfaring og viden
For Randers Kommune og Vandmiljø Randers skal projektet i første omgang fremvise og demonstrere kvaliteterne ved de valgte løsninger i klimagaderne og ikke mindst give erfaringer med inddragelse af de berørte beboere.

– Det er vigtigt, at beboerne inddrages i processen omkring udvikling af byrummet på deres vej. Vi ønsker at skabe stedsspecifikke byrum, som er tilpasset til de unikke forhold og det liv, der er i området og vejen. Processen er også vigtig for at give de berørte beboerne og forretningsejere viden om og ejerskab til projektet, så de føler sig trygge i forhold til de kommende byggegener, og så de indtager de nye grønne arealer, som deres egne, når projektet står færdigt – fortæller Lisa Melgaard fra Vandmiljø Randers.

Oplev de fremtidige klimatiltag
I slutningen af juni opstiller Vandmiljø Randers en 1:1 model i Østergade af et klimatiltag tiltænkt netop denne klimagade. Men på alle tre klimagader vil der blive opstillet plancher med de tiltænkte løsninger. Det fremtidige regnvandsbassin på Østervold bliver også visualiseret, hvilket sker gennem en afbildning på ramblaens fliserne, så borgere og besøgende kan få en oplevelse af, hvad de nye klimatiltag vil tilføre byen af grønne og blå elementer. Og for interesserede vil der være mulighed for at komme på klima-tur, hvor der fortælles om Byen til vandet, klimagaderne og klimatilpasning i og omkring midtbyen. Klima-turene vil blive annonceret.
Vandmiljø Randers forventer at påbegynde anlæggelse af de valgte løsninger i klimagaderne til efteråret.

Kommentarer