Kultur og events

Østjydsk Bank konkurs – overtages af Sparekassen Vendsyssel

Efter flere forsøg på at genoprette økonomien har Østjydsk Bank nu givet op indgivet sin egen konkursbegæring. Alle aktiviteter overtages af Sparekassen Vendsyssel. Det forlyder i dag i en meddelelse til fondsbørsen.

Lige før jul – efter et besøg af Finanstilsynet – fik Østjydsk Bank påbud om, at der skulle nedskrives for ekstra 132 millioner kroner, hvilket banken dengang ikke kunne leve op til. Siden har man uden held arbejdet på at finde en løsning.

– Det er beklageligvis ikke lykkedes at finde en løsning, der kunne sikre, at banken på længere sigt ville leve op til de fastsatte individuelle kapitalkrav, og det har derfor ikke været muligt at videreføre banken i sin nuværende form, lyder det blandt andet i meddelelsen.

– Vi er meget kede af, at det ikke har kunnet lade sig gøre at sælge banken med fuld dækning til både aktionærer og den efterstillede kapital. Det skyldes ikke mindst bankens store risikofyldte udlån, som alle blev etableret før finanskrisen. Når det er sagt, er vi meget glade for, at vi sammen med Sparekassen Vendsyssel har fundet en holdbar løsning på de udfordringer, som Østjydsk Bank står overfor – uden en løsning kunne bankens aktiviteter ikke fortsætte.

– Aftalen med Sparekassen Vendsyssel sikrer en videreførelse af bankens aktiviteter, og vi ser frem til fortsat at tage aktivt del i udviklingen af vores lokalområde. Vi er overbeviste om, at Sparekassen Vendsyssel vil være et rigtigt godt match for vores kunder og medarbejdere, siger Max Hovedskov, bankdirektør i Østjydsk Bank.

Østjydsk Banks bankdirektør, Max Hovedskov, fortsætter i en ny rolle i Sparekassen Vendsyssel som regionsdirektør for Østjydsk Banks hidtidige aktiviteter i Mariager, Hadsund og Hobro. Efter overtagelsen får fem medlemmer af Østjydsk Banks repræsentantskab plads i Sparekassens Vendsyssels repræsentantskab, som er sparekassens øverste ledelsesorgan.

I henhold loven om finansiel virksomhed indbyder bestyrelsen aktionærerne til et orienterende møde vedrørende Sparekassen Vendsyssels overtagelse af Østjydsk Bank. Mødet vil blive afholdt torsdag den 1. marts 2018 kl. 17.30 i Mariager. Nærmere information om mødet vil snarest muligt kunne findes på bankens hjemmeside www. oeb.dk, hvor der også vil kunne ske tilmelding.

Kommentarer