Foreningsnyt

Nyt Spor i Randers

Margit Juhl (tv) og Solveig Collett Munkholm foran Frivilligværket, hvor netværksmøderne afholdes i efteråret.

Ny forening i Randers vil skabe opmærksomhed omkring senfølger efter seksuelle overgreb og inviterer til Synlighedsdag d. 19. september i Kulturhuset.

Landsforeningen Spor for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndom og ungdom starter en satellitfunktion op i Randers. Bag satellitten står Margit Juhl og Solveig Collett Munkholm, der tidligere var med i opstarten af lokalafdelingen Midtjysk Spor i Aarhus. Spor arbejder for at synliggøre senfølger i form af foredrag for alle interesserede og netværksmøder for voksne med senfølger.

Solveig deltog sidste år på Sindets Dag i Randers og kunne se behovet for et lokalt tilbud. – Jeg talte med mange fagpersoner, som efterspurgte mere viden på området, da mange berørte voksne ikke ønsker at fortælle om overgrebene – fortæller Solveig – Skam og skyld fylder meget, og det afholder mange fra at fortælle, hvad man har været udsat for.

Bryd tabuet
Margit og Solveig har begge to været udsat for seksuelle overgreb i barndom og ungdom. Det har sat sine spor, og derfor er det vigtigt for dem at være med til at bryde tabu.
– Vi bliver ofte mødt med holdningen, det er så længe siden, hvorfor kan du ikke bare lade det ligge? – forklarer Margit.
– Men senfølger påvirker næsten alle områder af ens voksenliv, derfor kan man ikke bare lade det ligge. Det er vigtigt, at folk lytter til os og prøver at forstå – selvom det er ubehageligt at høre. Det er den eneste måde, vi kan bryde tabuet.

Synlighedsdag om senfølger
Randers satellitten starter op med at afholde en Synlighedsdag i Kulturhuset torsdag d. 19. september kl. 15-18. Det bliver en temadag om senfølger med både personlig og faglig indgangsvinkel til emnet, hvor alle interesserede er velkomne. Synlighedsdagen er gratis og uden tilmelding.

Herefter starter Randers satellitten op med en foredragsrække. Første gang er torsdag d. 26. september kl. 18.30 i Psykiatriens Hus, hvor Solveig vil fortælle om, hvordan senfølger kan skabe skjult ensomhed og isolation. Foredragene er åbne for alle, men Randers satellitten starter også netværksmøder op kun for voksne med senfølger.

Netværksmøderne afholdes i Frivilligværket første gang d. 28. november kl. 18.30. Både foredrag og netværksmøder er gratis og uden tilmelding.

Man kan holde sig opdateret om satellittens aktiviteter på Facebook-siden Midtjysk Spor – Randers.

Kommentarer