Langå

Ny lokalplan for Langå

Flere igangværende projekter skal afsluttes med ny lokalplan for Langå. Arkivfoto
På byrådsmødet den 18. juni vedtog et enigt byråd en lokalplan, der lægger de endelige rammer for de mange udviklingsprojekter, som pågår i Langå i disse år. 
Lokalplanen giver mulighed for at realisere de resterende dele af områdefornyelsen i Langå, som blandt andet indbefatter en forskønnelse af Bredgade og en skovbro for fodgængere i forlængelse af broen ved Langå Station. Derudover har lokalplanen til formål at opdatere og forenkle plangrundlaget for bymidten og stationsområdet samt give bredere anvendelsesmuligheder for området ved Byparken.
Vedtagelsen af lokalplanen glæder Lars Søgaard (V) og Iben Sønderup (S), som begge har været engagerede i processen, både som borgere og bosiddende i Langå og som byrådsmedlemmer i Randers Kommune.
– Jeg synes, det er meget tilfredsstillende, at de formelle rammer nu er på plads for den proces, som nu har stået på i flere år. En lang række borgere i Langå har bidraget med deres faglighed og kreativitet, og deres kvalificerede input har bevirket, at vi har fået de mange gode projekter i byen, mener byrådsmedlem Iben Sønderup (S).

Lokalplanen sikrer de allerede gennemførte projekter i byrummene, og samtidig sikres anvendelsen af stationsbygningen til Station K, som både Iben Sønderup og Lars Søgaard er begejstrede for.
– Jeg er glad for at vi er kommet dertil hvor vi får plangrundlaget på plads således at den længeventede områdefornyelse endelig kan føres ud i livet. Der sker rigtig meget spændende i Langå i øjeblikket, og denne lokalplan skal være med til at understøtte den positive udvikling, byen oplever for tiden, udtaler Lars Søgaard.
Planen sikrer også udpegning af stier, så forløbet af stibroen og den kommende cykelsti i det rekreative område langs banen svarer til de faktiske og påtænkte forhold.
Derudover sikrer den, at Langås karakter og historie som stationsby fastholdes.

Kommentarer