Erhverv

Ny bombe under Verdo: Skal samlet tilbagebetale halv milliard

Verdo kan se frem til at skulle finde yderligere 275 millioner kroner i kassen, og tilbagebetale beløbet til sine varmekunder. Det fremgår af et udkast til en ny afgørelse, som selskabet har modtaget fra Forsyningstilsynet.

Forsyningstilsynet har i afgørelsen vurderet, at Verdo i perioden efter 2006 har opkrævet for høj forrentning af selskabets indskudskapital samt ladet kunderne betale for en løbende forrentning af selskabets indskudskapital.

Den nye afgørelse betyder, at Verdos varmekunder samlet skal have over en halv milliard kroner tilbage. De 275 millioner kroner lægges nemlig oveni de 235 millioner kroner, som Verdo i foråret blev pålagt at tilbagebetale til varmekunderne på grund af overfakturering i årene 2000-2005.

Da sagen rullede i foråret blev Verdo sendt ud i en regulær “shitstorm”, som blandt andet kostede den administrerende direktør Kim Frimer sin stilling.

I en netop udsendt pressemeddelelse fra Verdo lyder overskriften:
“Verdo får medhold i sin praksis om forrentning af indskudskapital
og koncerninterne lån hos Forsyningstilsynet”

Faktum er dog, at Forsyningstilsynet vurderer, at beløbene har været for høje og at Verdo derfor skal tilbagebetale 275 millioner kroner til varmekunderne. Dette samlede beløb fremkommer ved, at Verdo skal tilbagebetale 151 millioner kroner i sagen om forrentning af indskudskapital, mens der i sagen om koncerninterne lån skal tilbagebetales 124 millioner kroner.

Tilbagebetalingen til kunderne begynder, når udkastet til disse afgørelser definitivt er færdigbehandlet.

– Vi er tilfredse med, at vi nu har fået udkast til afgørelser i sagerne, som har været længe undervejs. Da Forsyningstilsynet har vurderet, at beløbet for opkrævningen har været for højt, vil vi nu nærlæse afgørelsen, før vi beslutter, om der er principielle uenigheder, vi vil forfølge yderligere, meddeler Torben Høeg Bonde, bestyrelsesformand i Verdo og fortsætter:

– Hvis der er grundlag for det, vil vi prøve sagerne ad rettens vej, for det er ikke rimeligt, hvis vi skal vente på en afgørelse i mere end ti år.

– Uagtet vores vurdering vil vi selvfølgelig sætte tilbagebetaling til kunderne i gang, når sagen er endelig afgjort. Verdo har alle pengene til at tilbagebetale til forbrugerne, og de har været til rådighed i hele perioden, slutter Torben Høeg Bonde.

 

Kommentarer