Land og By

Malte Larsen (S) opfordrer Randers Kommune til at styrke indsatsen for rent drikkevand

Malte Larsen, MF, S, er her på besøg hos vandværksbestyrer Michael Mose, Kristrup Vandværk.

Den lokale folketingspolitiker for socialdemokratiet Malte Larsen har i februar stillet spørgsmål til miljøminister Jacob Ellemann-Jensen om mulige forbud for anvendelse af pesticider i private haver og i nærheden af drikkevandsboringer.

På baggrund af spørgsmålene, er der den 13. marts kommet svar, og nu opfordrer Malte Larsen til, at Randers Kommune går i aktion for at sikre det rene drikkevand, inden der er for sent.

På baggrund af Malte Larsens spørgsmål svarer ministeren, at kommunerne har mulighed for at forbyde anvendelse af pesticider i områder med drikkevandsinteresser, dog skal kommunerne først lave en indsatsplan. Der skal derefter være forsøgt frivillige aftaler med lodsejerne, inden et forbud kan komme på tale.

Desuden har ministeren udsendt et såkaldt hyrdebrev til samtlige 98 kommuner. Her i lyder det blandt andet meget klart: Beskyt drikkevandet nu!

I hyrdebrevet opfordrer miljø- og fødevareministeren kommunerne til at gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder for at klarlægge behovet for en beskyttende indsats.

Malte Larsen besøgte fredag Kristrup Vandværk, for at se på de muligheder, der er opstået med svarene og hyrdebrevet. Kristrup Vandværk har noget af kommunens reneste drikkevand. Vandværkets boringer er beliggende i bebygget område.

– Det er vigtigt at der foretages en indsats, der kan sikre, at der, også i fremtiden, er rent drikkevand i Randers kommune, siger Malte Larsen.

– Derfor har jeg opfordret Randers kommune til at iværksætte arbejdet snarest, siger folketingspolitikeren.

Fra miljøministren er budskabet også til at forstå:

– Vi skal beskytte vores drikkevand bedre, og der er ingen grund til at vente, selvom lovgivningen endnu ikke er på plads. Derfor sender jeg allerede nu en vejledning i høring, som angiver hvordan kommuner og vandværker kan indgå aftaler, der får pesticiderne ud af områderne tæt på vores drikkevandsboringer, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Kommentarer