Land og By

Nu bliver det lettere at orientere sig på Gudenåen

Der er ved at blive sat nye skilte op langs Gudenåen i de 7 kommuner, der deltager i GudåSamarbejdet. Pressefoto

Det skal være en god oplevelse at sejle på Gudenåen. Derfor samarbejder syv kommuner om at sætte nye skilte på samtlige broer over Gudenåen.    

Hvor langt er der til næste sted, man kan trække kanoen på land? Hvor langt har vi sejlet? Og hvor kan vi slå lejr?

Det er spørgsmål, som det fremover bliver lettere at få svar på, når man sejler på Gudenåen. For i disse uger sætter de 7 Gudenåkommuner og Naturstyrelsen skilte på alle broer over Gudenåen. Skiltene oplyser broens navn, hvor langt der er til de næste to muligheder for at komme i land, og hvor langt der er til henholdsvis Randers i nord og Tørring – eller Klostermølle, hvis man sejler modstrøms – i syd. På Gudenåen syd for Klostermølle må man nemlig ikke sejle mod strømmen.

– Jeg er helt sikker på, at de nye skilte kommer til at gøre en stor forskel for dem, der sejler på Gudenåen, siger Jørgen Gaarde, borgmester i Skanderborg Kommune og fortsætter – Vi har ofte hørt, at det er svært at orientere sig, når man er på åen – det bliver meget lettere nu.

Der er gang i skilteopsætningen i alle 7 kommuner, og langt de fleste forventes at være sat op inden 1. april. Ud over skiltene på broerne sættes der skilte ind til alle Gudenåens offentlige teltpladser.

– Det er et stort løft af Gudenåen som Vandvej, der understøtter det, vi i de 7 Gudenåkommuner er blevet enige om – nemlig at samarbejde om at gøre Gudenåens oplevelser mere tilgængelige og lettere at finde for brugerne, siger en anden af GudenåSamarbejdets borgmestre, Claus Omann Jensen, Randers Kommune.

GudenåSamarbejdet, der er Gudenåkommunernes samarbejde om Gudenåens og oplandets oplevelsesmuligheder, bygger på de senere års mange indsatser omkring Gudenåen – først og fremmest projekterne VisitGudenaa, OplevGudenaa og GudenåSamarbejdet. Sidstnævnte var indtil 2016 forankret i Gudenåkomitéen, der er de samme 7 kommuners samarbejde om myndighedsspørgsmål knyttet til Gudenåen. Gudenåkomiteen udgiver hvert år en folder til kano- og kajakbrugerne på Gudenåen, og fra 2017 vil der også være bronavne på kortet i folderen.

Fakta:

  • Der sættes skilte på cirka 50 broer over Gudenåens hovedløb. Ved fredede broer sættes skiltene på land. Hertil kommer skilte ved overbæringssteder.
  • Ud over bro-skilte kommer der skilte til alle offentlige teltpladser, samt hvor Salten Å og Nørreåen løber ud i Gudenåen
  • Det er GudenåSamarbejdet, der er de 7 Gudenåkommuners samarbejde om Gudenåens oplevelsespotentiale, der har initieret og finansieret projektet. Naturstyrelsen finansierer skilte på egne arealer. Der er tale om et kvalitetsløft af Vandvejen til glæde for både borgere og turister.
  • I forhold til sejlads er Gudenåen delt i en strækning 1, der går fra Tørring til Klostermølle, og en strækning 2, der går fra Klostermølle til Randers. På strækning 1 må man kun sejle med strømmen, det vil sige mod nord, og man må kun sejle i perioden 16. juni til 31. december. På strækning 2 må du sejle i begge retninger og hele året.

Kommentarer