Fårup

LangtUde er et besøgslandbrug på vej

Jimmi Wulff har sammen med sin kæreste slået sig ned på Langholm og døbt det "LangtUde", hvor der nu etableres et besøgslandbrug.

Langt ude mellem Sønderbæk og Fårup er Jimmi Wulff i gang med at skabe et besøgslandbrug, hvor velfærd for dyr og mennesker er sat i højsædet. Et stressfrit liv med gamle danske landracer af gæs og ænder, høns og geder, grise og kaniner er den begyndende basis for besøgslandbruget, som Jimmi håber vil kunne trække skoleklasser og virksomheder langt ud på landet for at opleve den nærhed, vi engang havde med vores husdyr.

– Vi har en fantastisk varieret natur herude på Langholm. Her er overdrev, her er sø og eng, her er skov og mark, ” fortæller Jimmi Wulff.

Langholm ligger langt ude. Uanset om man angriber adressen Østerkæret 36 fra Rejstrup eller Nørbæk er der halvanden til to kilometer ad grusvej til destinationen, som Jimmi da også har valgt at døbe ”LangtUde”.

De håndtamme grise, to orner og 11 søer, kommer når Jimmi kalder. De græsser på mark og eng og i den blandede fyr- og løvskov. Smågrise er allerede kommet til, og fire af søerne er drægtige. Alligevel er der et stykke til målet, som for Jimmi er 160-170 grise og fire årlige slagtninger med deraf følgende mulighed for salg af fersk kød.

Gederne har deres fold ude på overdrevet oven for bålpladsen, der sidst for alvor var fyldt den 29. april, da LangtUde holdt åbent Hus og mere end et halvt hundrede interesserede kiggede inden for til det gratis arrangement.

Der er så dejligt på landet
Jimmi Ilsøe Wulff, kæresten Maryjka samt sønnen Elias skiftede for tre år siden lejligheden i Århus ud med de 12 tønder lands idyl ved Bjerregrav Mose mellem Rejstrup og Nørbæk. Jimmi er uddannet arkitekt og har tidligere undervist i design på Den Skandinaviske Designhøjskole. Samleveren Maryjka er forsker ved Institut for agro-økologi på Foulum, mens sønnen Elias på 7 går på Asferg Skole.

Og der er dejligt på landet. Fra stuehuset er der vid udsigt mod syd. Uden for går hønsene frit rundt, mens ænderne ved søen får sig en middagslur i deres lille hus ved søen. I baghaven huserer gæssene ved havedammen, mens hvide kaniner hopper rundt i en stor indhegning i skoven.

Det frie liv
– De gamle husdyrracer har det godt til det frie liv på gården. Året rundt har de mulighed for at finde rigelige mængder af naturlig føde. Kombineret med masser af motion, trives de i et stressfrit liv,” fortæller Jimmi Wulff, som fortsætter:

– Vi har efterhånden fået etableret en fast besætning af svin af den oprindelige sortbrogede danske landrace. Dyrene strutter af sundhed, og man kan som besøgende opleve de meget livlige og omgængelige grise boltre sig på eng og i skov året rundt. Om kort tid forventer vi at være leveringsdygtige i ferskt kød med slagtning hvert kvartal, og fra efteråret regner jeg med, at vi udvider sortimentet til også at omfatte gedekød, kanin-, gåse-, ande- og fårekød.”

Gårdbutik og café på vej
Som et led i arbejdet for bevarelsen af de gamle husdyrracer, har LangtUde etableret et samarbejde med Randers Regnskov. Sidste vinter fik LangtUde således betroet opgaven at vinterpasse Regnskovens besætning af sortbrogede køer. Da engene bag Regnskoven blev for fugtige og uegnede til dyrehold, var LangtUdes engarealer den perfekte løsning.

– Det er vores hensigt at indrette vores gamle lade til en lille gårdbutik med tilhørende cafe. Indtil det er på plads, har vi valgt ikke at have faste åbningstider, men i stedet at holde åbent for besøg efter aftale. Vi laver gerne arrangementer for private og institutioner, hvor vi tilbyder alt fra grillede pølser og snobrød til luksus middagen bestående af specialiteter fra egen produktion og køkkenhave. Herudover vil der være hygge omkring bålet og tid til en rundtur, hvor vi kommer rigtigt tæt på dyrene.Vi er stolte af vores lidt usædvanlige landbrug og vil gerne vise det frem og fortælle om ideerne bag det. To gange om året inviterer vi desuden til Åbent Hus med smagsprøver og en rundtur på farmen, slutter Jimmi Wulff.

Kommentarer