Gassum

Landdistriktsudvalget besøgte Gassum

Det var det kommende fælleshus i Gassum, der udgjorde rammerne for landdistriktsudvalgets besøg den 5.oktober i Gassum

Landdistriktsudvalget besøgte den 5. oktober Gassum. I den forbindelse orienterede en række repræsentanter fra lokalområdet om de mange spændende ting, der er sket i området.

Indledningsvis fortalte formand for Purhus IF, Jens Larsen, om Purhus Idrætsforening, der dækker både Gassum og Asferg. I 2008-2010 udarbejde man rammen for det kommende fælleshus, der var ramme om dagens møde. I 2011 lavede man vedtægter og påbegyndte opførelsen af aktivitetshuset. Stedet bliver i dag flittigt benyttet til dels idræt, fitness og fest i weekenden.

Kombinationen af at have huset i fællesskab mellem idrætsforening og andre foreninger fungerer rigtigt godt, fortalte Jens Larsen. Stedet er blevet et supplement til træningshuset i Asferg og betyder, at foreninger i vækst – eksempelvis bordtennis – stadig har plads at vokse på. Der er påtænkt endnu en udvidelse af aktivitetshuset, der stilles gratis til rådighed for børnehaven en gang ugentligt.

Startede med hjælp fra LAG

Erik Steffensen, der er kasserer i fonden bag huset, kunne berette om, at man startede med hjælp fra LAG. Projektet kostede 3,3 millioner kroner. Randers Kommune og LAG gav 1,3 million. I november 2010 blev de sidste 320.000 kroner indsamlet gennem en husstandsindsamling, og man kunne gå i gang. I 2011 stod huset færdigt. Det meste af det indvendige  er lavet af frivillige kræfter. Der er brugt mere end 9.000 frivillige arbejdstimer. Den ældste frivillige var en 89-årig.

Takket været det store lokale engagement skylder man ikke noget på huset i dag. Det udlejes cirka 30 gange om året til private og foreninger. Og i perioden den 1. september til den 30. april bruger idrætsforeningen stedet fire aftener om ugen. Alt i alt betyder det, at aktivitetshuset nu kører rundt med et lille overskud.

Foreningen kørt fast

I skrivende stund er der ti frivillige, der hjælper med at gøre rent en gang om ugen. Hertil kommer 15 personer, der har bestemte opgaver i husets løbende drift.

AnjaMaria Møgelvang Nygaard fra aktivitetsforeningen fortalte herefter Landdistriktsudvalget, hvordan Foreningen var ”kørt lidt fast”, hvorfor man i 2014 fik fra Randers Kommune til at lave en udviklingsplan. Der blev nedsat en række udvalg, hvor lokale arbejder med forskellige initiativer, eksempelvis et kommunikationsudvalg og et byforskønnelsesudvalg. I udvalgene arbejdes der med flere nye konkrete projekter, eksempelvis etablering af flagallé, fartdæmpende foranstaltninger og velkomstfolder til nye bosættere.

I aktivitetsudvalget har man arbejdet for at få skolebussen tilbage. Det har man fået – omend ruten er blevet noget længere.

Der er arrangeret fællesspisning med mere end 170 gæster. Gassum er endvidere med i kommunens borgerbudgetteringsprojekt og mødes den. 30 oktober for at beslutte, hvad pengene skal bruges på.

194 tilsluttede ejendomme til det lokale kraftvarmeværk

Tom Svendsen fra varmeværket fortalte om det lokale kraftvarmeværk. Her har man i dag 194 tilsluttede ejendomme. Der kunne være cirka 230 potentielle brugere i alt. Tidligere døjede man i Gassum med høje varmepriser, men kunderne forblev loyale. Man overvejede at nedlægge kraftvarmeværket i 2011. Men i 2013 blev givet dispensation fra Energistyrelsen til at etablere et biobrændsels-anlæg, så man kunne fyre med halm fra lokale leverandører, og værket gik i drift december 2013. Anlægget har i dag en af landets laveste varmepriser og får gæster fra hele landet, som ønsker at se, hvad man har gjort i Gassum.

Rene Kristensen fra vandværkets bestyrelse kunne fortælle, at det nye selskab er stiftet i 2016. Der er 248 forbrugere. Vandet hentes fra to boringer og er fra naturens side meget rent. Der pumpes årligt 54.000 m3 vand ud i systemet. Et problem var, at man ikke kunne få en bredbåndsforbindelse til at koordinere vandværkets boringer. En leverandør ville lave noget på kobber til 50.000 kr. med billig drift, men løsningen blev en trådløs forbindelse, der var billigere at etablere men væsentligt dyrere i drift.

Foreningen ansætter den lokale købmand

Alice, som er formand i Lokalbrugsen, fortalte herefter lidt om foreningen. Det er en forening, der ansætter den lokale købmand. Købmandsgården har også en OK tank, der alene sidste år gav et tilskud på 12.000 kroner til købmandsbutikken. Borgerne har taget godt imod butikken. Den lokale børnehave har udsmykket nogle krukker ved brugsen. De har hver jul ca. 50 julesokker, som hænges op i butikken. Det overskud, der skabes i butikken, bruges bl.a. til at sponsorere rundstykker til den årlige sommerfest. Der er i dag ikke den store gæld i butikken, og borgerne er gode til at bakke op om butikken.

Jane, som er tilflytter og har siddet i den lokale børnehavens bestyrelse, kunne fortælle om den rejse, som børnehaven har været på. Her var man før 2007 meget ængstelige for den kommende kommunesammenlægning. En del af personalet var langtidssygemeldte, og man besluttede i bestyrelsen at tage skeen i den anden hånd. Man fik en ny ledelse og fik tilbygget en vuggestue. Der er lige nu faldende børnetal, men alle vil meget gerne bevare institutionen. Der er 7-8 børn i vuggestuen og ca. 25 i børnehaven.

I det hele taget var det tydeligt for Landdistriktsudvalget, at Gassum og omegn går en lysende fremtid i møde.

Kommentarer