Vorup

Kloakarbejde lukker Bøsbrovej ved Skanderborggade i 14 dage

Fra på mandag den 29. april vil Vandmiljø Randers lukke kørsel i begge retninger på Bøsbrovej i T-krydset ved Skanderborggade.

Lukningen skyldes, at de etablerede kloakledninger fra sidste års kloakarbejde i Vorup skal føres videre, således kloakarbejdet kan fortsætte ad Skanderborggade, Kirkebakken, dele af Skagenvej, dele af Bastrup Allé og Smedegade.

Vandmiljø Randers oplyser, at strækningen på Bøsbrovej vil blive genåbnet senest søndag den 12. maj.

Der er etableret omkørsel ad Mariendalsvej/ Svendborgvej samt ad Horsensvej og Orkestervej, og der vil blive opstillet skilte, så de nye omkørsler er tydelige for trafikanter på den berørte strækning. Brand og redning samt renovation er informeret om omkørslerne. Og grundet kloakarbejdet er busruter ligeledes i perioden omlagt. Gående vil have mulighed for at passere.

Læs mere om kloakarbejdet på vmr.dk

Kommentarer