Foreningsnyt

Havørredkollaps i Gudenåen skal undersøges

Det står mildest tal skidt til for havørredbestanden i Gudenåen. Lystfiskerne ved åen fanger i dag 20% af, hvad de gjorde for 20-25 år siden, og nye fiskeundersøgelser foretaget af DTU Aqua viser en markant tilbagegang i den naturlige havørredbestand. Det skriver mediet Sportsfiskeren.

Havørredebestandene er ifølge DTU Aqua på et kritisk lavt niveau og mindre end i 1980’erne.Derfor ønsker de lokale sportsfiskerforeninger og kommuner i samarbejde med DTU Aqua og Danmarks Sportsfiskerforbund nu at undersøge, hvad der er årsagen til den store tilbagegang, så der kan blive gennemført en målrettet indsats for at få havørrederne tilbage, skriver Sportsfiskeren.

Sportsfiskere og kommuner ønsker grundig undersøgelse
Fire fiskeforeninger og de tre kommuner, Randers, Favrskov og Viborg forsøger nu i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund at skaffe midler til at finansiere de nye undersøgelser, der skal fastslå årsagen til havørredens dramatiske nedgang i Gudenåen.

Projektet er døbt ”Havørreden tilbage til Gudenåen”.

– Resultatet af undersøgelsen er en essentiel forudsætning for at kunne ændre situationen og få havørrederne tilbage til Gudenåen, siger fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, Kaare Manniche Ebert ifølge Sportsfiskeren.

Undersøgelsen vil efter planen skulle køre i 2020 og 2021, hvor i alt 450 vilde og udsatte smolt skal mærkes for derefter at kunne følge deres vandring ud af Gudenåen og Randers Fjord. Undersøgelsen skal varetages af DTU Aqua og resultaterne skal efter planen samles i en rapport. De fire lokale sportsfiskerforeninger bistår gennem hele forløbet med frivilligt arbejde.

Læs mere her

Kommentarer