Land og By

Etablering af nyt lyskryds på Udbyhøjvej

I forbindelse med udviklingen af den nye bydel, Sporbyen Scandia, skal der etableres et nyt signalreguleret lyskryds på Udbyhøjvej. I uge 41 gik sporbyens entreprenør i gang med arbejdet, der vil vare cirka otte uger frem til uge 49.

I forbindelse med at der etableres lyskryds ved Udbyhøjvej 136, er Teglvej lukket for gennemkørsel. Entreprenøren er allerede startet med arbejdet på stedet, og har flyttet tele- og elkabler.

Som del af det nye anlæg etableres der svingbane og nyt fortov og cykelsti på sydsiden af Udbyhøjvej. Når dette påbegyndes, vil trafikken på Udbyhøjvej, forbi arbejdsstedet, blive reguleret af et midlertidigt signalanlæg.

– Vi ser frem til at etablere det nye lyskryds, så trafikafviklingen til og fra den nye bydel kan glide nemt og sikkert. Vi forsøger at minimere generne ved etableringen af lyskrydset mest muligt og håber på borgernes forståelse, mens vi udfører arbejdet – siger Thomas Langballe, ingeniør ved Veje og Trafik i Randers Kommune.

Sporbyen Scandia er byggeriet af en ny bydel på det 22 hektar store fakbriksområde ved Dronningborg, hvor der har været bygget toge siden 1896. Området skal udvikle sig til en bydel med sin egen karakter og historie, som forbinder bydelene.

Kommentarer