Randers by

Erhvervsakademi Dania i Randers hitter

– Uddannelsen giver mig mulighed for både at gøre karriere og læse videre til ingeniør, og det er en stor fordel, mener Leif Carlsen, der har søgt ind på uddannelsen til produktionsteknolog i Randers. Pressefoto

Professionsbachelor-uddannelsen i optometri har igen i år oplevet flotte ansøgertal til kvote-2 fristen den 15. marts, hvor andet end gennemsnittet vægter i forhold til, om man bliver optaget. Overordnet set er der tale om status quo.

44 har valgt den videregående uddannelse i optometri som deres første prioritet. Sidste år slog alle tidligere rekorder med 47 ansøgere, mens det i 2015 lå på 30, som er det niveau uddannelsen normalt ligger på.

– Jeg er meget tilfreds med, at vi stadig har et højt ansøgertal. Sidste år havde vi ekstraordinært mange ansøgere, og jeg havde ikke forventet, at vi kunne holde det niveau igen i år, siger Ole Ravn, der er studieleder på optometrist-uddannelsen.

Mange har valgt vinterstudiestarten

På Erhvervsakademi Dania i Randers’ uddannelser er der generelt en lille tilbagegang på 18 personer i antallet, der har søgt om optagelse med første prioritet på den videregående uddannelsesinstitution til kvote 2, men det skal ses i lyset af et flot vinteroptag:

– Vi havde 27 flere ansøgere til vores uddannelser, som startede her i februar end vi havde året før. Derfor er det forventeligt at færre søger ind kun to måneder senere. Jeg ser intet alarmerende i tallene. Der er lang tid til studiestart, og erfaringen siger os, at mange søger så tæt på ønsket studiestart som muligt, forklarer campuschef Jeppe Juncker.

Flere studerende på vej til Randers

– Jeg har længe haft lyst til at prøve noget andet og få mere ansvar. Da jeg samtidig mistede mit arbejde som pedel på grund af omstruktureringer, gav det mig mulighed for at tænke mig rigtig godt om og finde ud af, hvad jeg har lyst til, siger Leif Carlsen, der har søgt ind på den videregående uddannelse til produktionsteknolog på Erhvervsakademi Dania via kvote 2 den 15. marts.

Til maj går byggeriet af en stor udvidelse af Erhvervsakademi Dania i Randers i gang. Her flytter uddannelserne til el-installatør, VVS-installatør, automationsteknolog og energiteknolog ind.

Det sker, når Erhvervsakademi Dania flytter sine tekniske uddannelser fra Hadsten til Randers for at opnå det bedst mulige læringsmiljø for de tekniske uddannelser. Uddannelserne flytter til Randers allerede til august og vil i 2018 indtage de nye bygninger.

Når flytningen er effektueret, vil der gå ca. 1000 studerende hos Erhvervsakademi Dania i Randers.

FAKTA OM DANIA

  • Erhvervsakademi Dania udbyder videregående- og efteruddannelser i Grenaa, Hadsten, Hobro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg
  • I alt udbyder Dania 21 korte videregående uddannelser inden for Business, Sundhed, Oplevelse, Marketing, Teknologi og Administration
  • Samlet er der 2500 fuldtidsstuderende på Dania, hvoraf 300 er internationale studerende
  • Derudover er 2700 deltidsstuderende på efter- og videreuddannelse via Dania
  • Erhvervsakademi Dania blev officielt indviet 1. januar 2009 og har 175 fuldtidsansatte medarbejdere.

Kommentarer