Debat og politik

Ej valgkamp Buhl, blot medmenneskelighed

Læserindlæg af Mogens Nyholm, Aalborggade 20, Randers – Byrådsmedlem for Radikale Venstre

Radikale Venstre foreslår på førstkommende byrådsmøde, at Randers Kommune for vores plejefamilier indfører den såkaldte ”Gennemsnitsmodel fra Århus”, fuldt ud. Et forslag Venstres Anders Buhl-Christensen kalder ren valgkamp… forhold dig for en gangs skyld til sagens indhold Anders Buhl!

Forslaget handler om at Radikale Venstre ærlig talt er bekymret for de forhold Venstre og Dansk Folkeparti nu vil give kommunens plejefamilier. Desværre er det jo sådan, at Venstre og DF kun taler økonomi i den her sag, og tilsidesætter med fuld overlæg kommunens meget sårbare børns ve og vel – hvilket også tydeligt fremgik på et netop afholdt møde.

På nævnte lukkede møde spurgte Radikale Venstre forvaltningen, hvordan det pludseligt er muligt at spare på plejefamilierne vederlag over en bred kam, uden at forvaltningen ser og undersøger det enkelte plejebarn.

Borgmesteren afskar forvaltningen fra at give os svar på spørgsmålet, som han kaldte politisk. Politisk fordi byrådsflertallet (Venstre og Dansk Folkeparti!) jo har bestemt at der skal spares penge på området!!

Dette borgmestersvar viser tydeligt, at økonomi kommer før de sårbare børns opvækst, udvikling og vel også lovens paragraffer. Sårbare børn tabes nu i Omanns, Buhls og co.`s politiske spil – den økonomiske og menneskelige regning bliver dyrere på den lange bane.

Jeg har netop erfaret at en familie fra Øster Tørslev – der offentlig kæmper for ordentlige forhold for plejefamilierne i Randers Kommune – nu er blevet frataget et plejebarn, som de har haft i pleje i 10 år. Er motivet professionelt, en kommunal hævnakt eller skyldes det Venstres og DFs økonomiske besparelsesplan på området?

Jeg har i dag aflagt familien et besøg (nogle gange er personlig kontakt med borgere altså bedre end at læse bilag!). Jeg har særdeles svært ved at se, at der er noget at komme efter. For mig virker det til, at plejefamilien – sagt i fodboldsprog – har fået et uretmæssigt rødt kort.

Ander Buhl, du skal vide, at det ikke er første gang i storkommunens historie, vi Radikale tager vores sårbare børns parti.

Eksempelvis tog Radikale Venstre for alvor fat i år 2012 i den såkaldte ”Johannes”-sag, og dengang blev der ”tilfældigvis” ansat yderligere 6-7 socialrådgivere.

De sårbare børn har om nogen brug for lokalpolitikeres interesse og hjælp.

Kommentarer