Debat og politik

Hvis du intet ændrer, ændrer intet sig

Debatindlæg af Arne Erikslev, Søren Møllers Gade 11, Randers C

Med denne overskrift fortsætter en afdelingsdirektør fra mit netværk: ”Vi lever i en tid, hvor evnen og modet til forandring er et krav. Man kan ikke længere gøre, som man altid har gjort – det er nødvendigt at søge nye veje og åbne for nye muligheder. I hvert fald, hvis man vil nå nye mål”.

Når jeg tager dette udsagn til mig, så skyldes det, at jeg under byrådsmødet den 12. juni 2017 hørte den radikale Mogens Nyholms forslag om: ”at dagstilbudsstrukturen rives ned, så den enkelte daginstitution igen får egen leder, egen forældrebestyrelse med reel indflydelse” og uanset størrelse og antal børn. Begrundelsen var, at ledelsesstrukturen skulle føres tilbage til ”de gode gamle dage”. Den samme holdning gives der udtryk for til den største reform i den nye Randers kommunes levetid, nemlig skolestrukturen, der som bekendte blev vedaget med et massivt flertal bestående af Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti efter 10 års undersøgelser og drøftelser.

Konsekvensen af førstnævnte forslag ville have været adskillige millioner færre kroner til de såkaldte ”varme hænder” og det andet ville have betydet uoverskuelige mange millioner til vedligeholdelse af ”mursten”, hvor der i stede for kom 32 mio. kr. ekstra til tolærerordning, inklusion og it og 340 mio. kr. over 4 år til vedligehold og modernisering af de bestående skoler.

Jeg noterer mig dagligt nytænkning, herunder nye måder at gøre tingene på, som reelt ikke altid koster noget, men som giver resultater.

Her kan jeg blot nævne nogle tiltag på det sundheds- og arbejdsmiljømæssige: Randers Sundhedscenter tilbyder sommerhøjskole i uge 29, hvor der arbejdes med fysisk og mental sundhed, som sidste år gav deltagere mellem 35 og 80 år en kickstartet sund livsstil. Der tilbydes også derfra inspiration / gode råd til en sund og aktiv sommer med alle dens fristelser uden at tage en masse unødige kilo på med bl.a. anviste løbe- og cykelture i vores flotte natur.

En positiv dialog mellem ledelse og de ansatte i kommunen har betydet et fald i sygefraværet med over 2.5 dage for hver medarbejder.

Kontanthjælpsmodtagere, der påtager sig at cykle til Frankrig for i et fællesskab at få færdigheder til at komme i arbejde eller påbegynde en uddannelse.

Cykelfokus på ”Vi cykler på arbejde”.

Sådanne tiltage giver livsmod og indhold, som det vigtigste, men spare også de offentlig på velfærd på sigt, som kan bruges på andre områder.

Desværre, så er Mogens Nyholm ikke alene om at have den politiske holdning om, at mange forhold skal tilbage til ”de gode gamle dage” med store skattestigninger til følge.

Kommentarer