Randers by

Byen til vandet – ja til klimabro

Læserindlæg af Torben Hansen (S), Borgmesterkandidat i Randers Kommune.

Vi er stolte af Randers Kommune. Af byerne og landområderne, som alle har en fantastisk beliggenhed på landkortet med fjord, åer, skov, strand og masser af dyreliv. Alt sammen skaber det rammerne for det gode liv og gode fællesskab i vores kommune.

Randers midtby skal også udvikles ved Gudenåen og Randers fjord. Projekt ”Byen til vandet” er altafgørende i den proces. ”Byen til vandet” er både et byudviklingsprojekt, et klimatilpasningsprojekt, men er også afgørende for borgere, bosætning og turisme.

Socialdemokratiet støtter byen til vandet, og hvis vi ikke gør noget, kan man også tilføje, at så får vi ”vandet til byen”, da klimaudfordringerne er store og bliver større de kommende år.

Byrådet står overfor en stor beslutning – hvilken model skal vælges for ”Byen til vandet”?

Socialdemokratiet har læst borgernes gode ideer, kommentarer, deltaget i borgermøder mm. og i den forbindelse vil vi sige en stor tak for det store engagement, så mange har vist for projektet – vel vidende, at det er et generationsprojekt, der skal udvikles de kommende årtier.

På den baggrund er det Socialdemokratiets opfattelse, at der skal arbejdes videre med scenarie 4A, som bl.a. indebærer en klimabro og en bibeholdelse af Randers bro. Klimabroen løser både klimaudfordringen, giver mulighed for udnyttelse af inderhavnen og pieren, samtidig med at trafikken bliver afviklet. Klimabroen er visionær og kan være med til at knytte byen og vandet tættere sammen.

Det kan give et helt unikt område i inderhavnen – og det er også Socialdemokratiets målsætning, at de boliger, der opføres i de kommende årtier, skal være for alle uanset familie– eller indkomstforhold.

Med beslutningen om scenarie 4A, siger Socialdemokratiet også nej til Engbroen. Den vil skære gennem Gudenådalen, men også være en væsentlig hindring for Randers Regnskov.

For yderligere oplysninger kontakt venligst undertegnede

Mange venlige hilsener

Torben Hansen

Kommentarer