Asferg

Brede kantbaner med et smalt budget

Indsendt foto af Cyklistforbundet i Randers

Cyklistforbundet i Randers venter spændt på Vejdirektoratets behandling og den efterfølgende politiske stillingtagen til ansøgninger til den 100 millioner kroner store ”Pulje til fremme af cyklisme”, idet Cyklistforbundet var primus motor på udarbejdelse af ansøgningen ”Brede kantbaner med et smalt budget”, der er indsendt til puljen af Randers kommune i fællesskab med Cyklistforbundet.

Baggrunden for projektet er, at manglende tryghed ved at cykle på trafikerede veje uden cykelsti afholder mange fra at vælge cyklen – bilerne opleves som værende for tæt på. Derfor vil projektet udvikle en kogebog for, hvordan der kan etableres brede cykelbaner ved brug af simple kantudvidelser, hvor en avanceret maskine i en arbejdsgang fræser kant og rabat og udlægger asfalt i en bredde på 60 eller 100 cm.

– Jeg havde i flere år gået med et ønske om at få afprøvet sådanne simple kantbaneudvidelser som en prisgunstig genvej til at give cyklisten mere plads og dermed tryghed forklarer Jens Peter Hansen, formand for Cyklistforbundet i Randers, og fortsætter – da de endelige ansøgningsbetingelser til puljen kom viste det sig, at der er mulighed for 100 procent tilskud til mindre udviklingsprojekter, hvorfor jeg – som medlem af Miljø- og teknikudvalget – foreslog, at vi skulle udarbejde en sådan ansøgning.

På grund af stort tidspres endte det med, at Cyklistforbundet skrev ansøgningen, hvori også indgår elementer fra det af Trygfonden støttede projekt ”Hold afstand til cyklisten”.

Ansøgningen opererer med to forsøgsstrækninger: Dels en 600 meter strækning af Hovedvejen fra Råsted frem til Søndergade – her er antallet køretøjer per døgn cirka 4.000 – og dels en 2.500 meter strækning af Søndergade fra Hovedvejen og frem til Asferg. Her er antal køretøjer per døgn cirka 1.500.

De påtænkte to forsøgsstrækninger udmærker sig ved at:

• repræsentere henholdsvis medium og høj trafiktæthed,
• være fri for komplicerende (fordyrende) forhold, så der alene arbejdes med ”nøgne” forsøgsobjekter,
• være et eksempel på det hul, der typisk er mellem cykelstier fra byen og ud til landsbyer indenfor el-cykel brugernes aktionsradius – der er 12 km fra Asferg til Randers C.

Baseret på arbejdet med disse to forsøgsstrækninger, vil der blive udarbejdet en ”Kogebog for anlæg af kantbaner med henblik på cykelfremme”, der forventes at bevirke, at kommuner med veje i det åbne land, vil inkludere metoden i deres mobilitets og sikkerhedsfremmende værktøjskasse, således at der kommer en kraftig stigning i antal km vej med brede kantbaner.

Det vides ikke, hvornår den politiske behandling af ansøgningen vil ske, så indtil videre er der kun at vente i spænding.

Kommentarer