Fårup

Borgere og kommune laver cykelsti sammen

Borgere med sved på panden iført motorsave, spader, trillebører og traktorer har haft travlt med at grave og planere en 1 kilometer lang cykelsti i Fårup.

Randers Kommune nu kan gå i gang med at færdiggøre stien med asfaltering og skiltning. Samskabelsen af cykelstien har været en succes for både kommune og borgere.

– En cykelsti på Poppelvænget har længe ligget som nummer et på borgerens prioriteringsliste i Fårup. Eftersom stien ikke har ligget øverst på den politiske dagsorden, besluttede vi selv at tage skovlen i hånden. Vi har haft et godt samarbejde om stien med kommunen, og vi er glade for snart at kunne indvie cykelstien – siger John Frigaard Nielsen fra den aktive arbejdsgruppe, der har været med til at lave cykelstien.

Fonde og borgeraktier betaler stien
Udover manuel arbejdskraft har borgerforeningen i Fårup også været i gang med at søge fonde og sælge borgeraktier til at betale cykelstien:

– Det kræver stor tålmodighed at søge penge fra puljer og fonde. Vi har prøvet at få accept fra én pulje, der ville give en stor sum penge. De sprang desværre fra i sidste øjeblik, og så kunne vi starte forfra. Det har været en lang proces, men heldigvis er vi snart i mål. Vi mangler dog at få solgt nogle flere borgeraktier, men salget er godt i gang – siger John Frigaard Nielsen.

1300 kubikmeter jord til skovhøj
Borgere og en lokal entreprenør har i alt kørt 1300 kubikmeter jord væk fra Poppelvænget for at kunne lave en cykelsti. Jorden skulle først undersøges for farlige stoffer:

– Jorden var én af de største udfordringer i projektet. Vi fik hjælp af kommunen, der stillede deres ekspertise til rådighed for at undersøge, om jorden var forurenet. Det var den heldigvis ikke, og derfor kunne vi anvende jorden til at lave en høj i en historisk skov samt køre noget ud på en nærliggende mark – fortæller John Frigaard Nielsen.

Randers Kommune skal nu i gang med at asfaltere cykelstien og sætte skilte op:

– Vi har haft et frugtbart og meget tilfredsstillende samarbejde med de aktive borgere i Fårup om at lave en sikker og tryg cykelsti. Vi ser derfor frem til en snarlig indvielse af stien og håber, den får endnu flere borgere i Fårup til at springe på cyklerne til skole og fritidsaktiviteter – siger Johanne Krogh, ingeniør i Veje og Trafik i Randers Kommune.

Kommentarer