Randers by

Åbenhed i Randers Havn

Arne Erikslev. Arkivfoto.

Debatindlæg af Arne Erikslev, Søren Møllers Gade 11, Randers C

Byrådsmedlem Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten) fik ikke held af at beskylde Randers Havn for at afholde en årlig kunde-/leverandør fest med optræden af en striptease.

Nu kaster han sig så over et forslag til byrådet om at beslutte, at havnebestyrelsen skal tvinges til at offentliggøre dagsordner og referater fra bestyrelsens møder.

Nu er det således, at Randers Havn er en såkaldt kommunal selvstyrehavn, hvilket i princippet er at sammenligne med en selvstændig virksomhed, der ledes af en demokratisk valgt havnebestyrelse og en havnedirektør.

Samme virksomhedsform har f.eks. Aarhus Havn, hvorimod Grenå og Aalborg er aktieselskaber.

Havnebestyrelsen i Randers Havn består af udpegede kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Konservative samt en repræsentant fra Dansk Industri og fra 3F (LO).

Derfor er det et usædvanligt forslag, der skaber tvivl om, hvorvidt bestyrelsen og ledelsen kan bestride varetagelse af havnens drift og udvikling på betryggende vis.

Der vil typisk være en tavshedspligt / loyalitetspligt i forhold til bestyrelsesarbejdet og i visse tilfælde forankret i en forretningsorden, hvilket naturligvis skyldes konkurrencemæssige hensyn, der kan være følsomme i f.eks. en længerevarende proces, som kan skades ved, at delbeslutninger bliver kendt uden for bestyrelsen. Det samme er tilfældet for personfølsomme oplysninger.

Jeg har kendskab til en havn, hvor der undtagelsesvis kan ske aktindsigt af interne arbejdsdokumenter udvekslet mellem den pågældende havn og kommune.

I øvrigt er det også således, at havnens økonomi skal være regnskabsmæssigt adskilt fra kommunens.

Vi er mange i kommunen, der er stolte af havnens formåen og udvikling og ikke mindst det forhold, at der samlet set er ca. 1.200 beskæftiget, herunder i afledte erhverv. Det er beregnet til en produktionsværdi på ca. 1.6 mia. kr.

Nu er det klart, at Kasper Fuhrs forslag ikke har en gang på jorden om at blive vedtaget, ligesom de fleste af alle andre populistiske forslag fra hans side, men som afstedkommer tidsrøveri under byrådsmøderne.

Godt, at ”sagsbehandler” Kasper Fuhr ikke skal have med havnen at gøre med hans syn på kommercielle virksomheder.

Kommentarer