Hørning

350.000 kroner til landsbyer og klyngesamarbejde

Hos bestyrelsen i Tebbestrupkær Beboerforening er glæden stor over de tildelte midler fra borgerbudgetteringspuljen. Man vil nu indkalde til et borgermøde, så der kan komme ideer på bordet til, hvordan de 50.000 kroner kan gøre mest mulig gavn for landsbyen og dens borgere. Fra venstre ses Anna-Grethe Lisbjerg, Susanne Stevnhøj, Bodil Andreasen og Flemming Rasmussen. Flemmings piger Thea og Fie holder paraplyen.

Randers Kommunes Landdistriktsudvalg har på sit seneste møde afgjort, hvilke landsbyer der får støtte fra Borgerbudgetteringspuljen. Der var 16 ansøgninger til puljen. Fem landsbyer og et klyngesamarbejde får penge og kan kaste sig ud i processen med at finde ud af, hvad de skal bruges til.

– Borgerbudgetteringspuljen er et godt sted at starte, hvis man ikke er så vant til at arbejde med projekter i en landsby. Som oftest kan man søge midler til de projekter, man allerede har bestemt sig for. Men vi oplever, at en række landsbyer ikke er vant til at arbejde med fundraising. Her kan borgerbudgetteringspuljen være en gulerod for at kaste sig ud i det. Vi blander os ikke i, hvad pengene skal gå til, men vi betinger os, at landsbyen ved at inddrage borgerne i byen taler sig frem til, hvad de gerne vil have for pengene. Det giver god erfaring og bred opbakning, og dermed bliver det nemmere sammen at kaste sig ud i andre projekter i landsbyen, siger formand for Landdistriktsudvalget Lars Søgaard.

De 16 ansøgninger i år er en markant fremgang i forhold til sidste års forsøgsprojekt, hvor der første gang kunne søges fra Borgerbudgetteringspuljen. Dengang fik Landdistriktsudvalget fire ansøgninger. Hver ansøger fik 50.000 kroner og pengene gik blandt andet til julebelysning, det grønne samlingssted ”Fælleren”, fritidslokaler og en lokal udviklingsplan.

Blandt ansøgerne i år er landsbyerne Væth, Hald, Hørning, Tebbestrupkær og et samarbejde mellem Øster Bjerregrav og Over Fussing. Hver blevet tildelt 50.000 kr. i støtte, mens et klyngesamarbejde mellem Sødring og Udbyhøj får 100.000 kroner.

Landdistriktsudvalget har i udvælgelsen af vinderne haft fokus på inddragelse af borgerne i områderne og fælles ejerskabsfølelse, borgermøder og inddragelse af lokale foreninger. Det der vægter er nemlig selve processen, som borgernes idéer skal udspringe fra.

I Tebbestrupkær Beboerforening er glæden stor over de tildelte puljemidler. Borgerforeningen vil inden længe invitere landsbyens borgere til et møde, fortæller foreningens formand Susanne Stevnhøj:

– Vi håber på stor deltagelse, så vi kan få så mange ideer på banen som muligt. Hvad er det, vi vil styrke i landsbyen? Og hvordan bruger vi midlerne, så det bliver til mest mulig gavn for landsbyens borgere? Vi er i bestyrelsen meget bevidste om ikke selv at komme med ideer forud for borgermødet. Det er vigtigt, at så mange som muligt er med fra idefasen. Det giver den bedste basis for, at vi får skabt ejerskab omkring beslutningerne.”

Kommentarer