Randers by

3 millioner til borgere med handicap

Formålet er at give borgerne de bedste forudsætninger for at udtrykke og forfølge deres håb og drømme, siger Carsten Wulff, Socialchef i Randers Kommune.

Randers Kommune har modtaget 3 millioner kroner i støtte til projektet ”Mit liv min plan – borgerstyret handleplan”. Formålet er at støtte handicappede borgere i arbejdet med egen udvikling.

Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne skal have større indflydelse på de indsatser og mål, som kommunen kan støtte dem til at arbejde med at opnå. Det er formålet med projektet ”Mit liv min plan – Borgerstyret handleplan”, som Randers Kommune netop har modtaget 3 millioner kroner i støtte til fra VELUX FONDEN.

– Vi glæder os meget over, at vi har modtaget bevillingen. Det giver os mulighed for at udvikle arbejdet med at støtte borgere med fysiske og psykiske udfordringer i at nå de mål, de sætter sig i livet, siger Carsten Wulff, Socialchef i Randers Kommune.

Midlerne er givet til at udvikle møderne om de handleplaner, kommunen skal tilbyde at lave, når der gives hjælp til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Aarhus, Aalborg og Københavns Kommune har modtaget bevillinger fra VELUXFONDEN til samme formål, og de fire kommuner vil i løbet af de næste tre år indgå i et samarbejde om at udvikle nye metoder til at inddrage borgere, pårørende og civilsamfund i arbejdet med handleplaner.

Borgerens håb og drømme

Alle borgere med handicap laver i samarbejde med kommunen en handleplan, der beskriver indsatser og mål for borgeren. Projektet ”Mit liv min plan – borgerstyret handleplan” skal sikre en mere inddragende proces, så handleplanen i høj grad tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker for fremtiden.

– Midlerne skal blandt andet anvendes til videreuddannelse af medarbejdere og udvikling af redskaber, der kan anvendes til møderne. Formålet er at give borgerne de bedste forudsætninger for at udtrykke og forfølge deres håb og drømme, siger Carsten Wulff.

Projektet forløber i cirka tre år fra 1. april 2017 til 31. december 2019. Målgruppen i Randers Kommune er cirka 125 borgere i alderen 18 til 30 år med udviklingsforstyrrelser eller psykisk funktionsnedsættelse.

Kan du lide, hvad du læser? Så gå ind på Facebook og “synes godt om” Randers Netavis her

Kommentarer