Randers by

Viden er magt eller?

Læserindlæg af Søren Mikkelsen, Gjerlev. Medlem af Styregruppen for Plejefamilier.

Nu sidder jeg endnu engang bag skærmen efter et døgn med beskyldninger, der fyger gennem den skrevne presse.

Jeg læser med glæde en overskrift i et indlæg, der går på at få diskussionen tilbage på sporet! Men ak nej.
Endnu engang er det ideologiske mål, ønsketænkning, der toner frem.

Vederlagssagen her i vores kommune er og har siden den dukkede op i byrådet, været præget af ideologiske mål, der desværre ikke er i sammenhæng med den virkelighed, der omgiver os.
For mange år siden var en plejefamilie, en familie med plads og et stort hjerterum, som kunne hjælpe et barn/ung på rette spor. De børn og unge, der blev anbragt i familiepleje, var ikke ”ødelagte” på samme måde, som de der anbringes i år 2017.

Læs Søren Mikkelsen læserbrev fra igår her: Svar til Hr Anders Buhl Christensen og Hr Frank Nørgaard

Vi arbejder med børn/unge, der oftest har massive skader på sjæl og sind efter en ekstrem kaotisk start på tilværelsen, vi arbejder med børn og unge som for bare få år siden blev anbragt på døgninstitutioner/social pædagogiske opholdssteder, hvor der var en fuldtids døgnbemanding.
Ja som tidligere ansat, ved jeg, hvad jeg her skriver om!

Relevant faglig uddannelse

De samme belastninger er nu ”rykket” over i familieplejeregi. Det betyder, at hvis en plejefamilie i år 2017 skal løfte en opgave, at der er en høj grad af faglighed tilstede, i mange af sagerne kræves det, at der er mindst en voksen med relevant uddannelse, at der ikke er hjemmeboende børn, at der ikke er yngre egne børn.

Vi har stadig hjerterum og en stor lyst til at hjælpe de allersvageste børn/unge, men det fordrer, at vi mødes med faglighed, saglighed, at vores samarbejdspartnerne er på banen, så vi sammen kan løfte opgaverne.

Det er rystende, at vi gang på gang mødes med udsagn fra dele af det nuværende byrådsflertal, som i den grad vidner om en fundamental mangel på selv den mest basale viden på området.
Vores håb er, at I som ”ansvarlige” folkevalgte vil gøre en indsats for at være med til at løfte jeres viden.
I har en familieafdeling, hvor den viden er foran jer, sagerne er der, de dygtige medarbejdere er der.

Tegn på afmagt

Vi vil også fortsat fastholde vores invitation til et møde med byrådets partier og lister, hvor vi vil gøre vores allerbedste for på en faglig og saglig måde at oplyse om det faktuelle arbejde som plejefamilie.

Jeg er en del af Styregruppen for Familieplejere med børn fra Randers Kommune. Vi har et stort ønske om, at den her proces gøres om.
At der laves en ordentlig proces, hvor blandt andet retningslinierne fra Kommunernes Landsforening tages med, at processen foregår på lovlig, faglig og ordentlig måde.

Der er ingen plejefamilier, som nogensinde har taget af kassen, vores vederlag er altid blevet fastsat af familieafdelingen, og de er rimeligt svære at forhandle med.
Så vi ser gerne, at de ansvarlige for påstandene om, at familieplejere har ”taget af kassen” dokumenterer det.

Viden er magt. Den magt som udøves overfor familieplejerne i Randers Kommune er tegn på afmagt.

Dette er et læserbrev indsendt af Søren Mikkelsen fra Gjerlev. Du kan også indsende et læserbrev under INDSEND NYHED i topmenu. 

Kommentarer