Randers by

Vi gjorde det sgu’ – Randers først med borgerguides

Se billedserie Her er de fremmødte borgerguider sammen med projektleder Gitte Lopdrup og borgmester Torben Hansen. Fra venstre: Joan Bertelsen, Carsten Hørning, Torben Johansen, projektleder Gitte Lopdrup, Carsten Sørensen, Bente Hoffmann, Ole Nysum, underviserne Daniel Ancher og Inge Niewald Mikkelsen, Kristian Mikkelsen, borgmester Torben Hansen. Foto Randers Netavis.

Som det første sted i landet har Randers Kommune uddannet en gruppe personer med senhjerneskader til at hjælpe andre i samme situation. Borgerguides hedder de nyuddannede særlige rådgivere.

Borgmester Torben Hansen uddelte uddannelsesbevis til de otte borgerguides. Det skete i Cafeen på Hjernecentret i Randers.

– I står klar til at støtte og inspirere andre borgere i Randers Kommune i at have drømme og ønsker for deres fremtid, på trods af de udfordringer, de måtte stå med, som følge af et handicap, sagde Torben Hansen.

Projektleder Gitte Lopdrup understregede for de nyuddannede borgerguides, at de alle har noget at bidrage med. Ikke mindst deres erfaringer, gejst og livsmod, som inspirerer andre mennesker.

– Det I har til fælles er en positiv tilgang til livet og et stort humør. Jeg ved at I alle har kæmpet nogle store kampe, for at være der, hvor I er i dag. I er taknemmelige for livet, har fokus på sejre, og har et ønske om at bidrage med noget til andre mennesker, fastslog Gitte Lopdrup.

På vegne af borgerguiderne takkede Carsten Sørensen de to undervisere på projektet, Inge Niewald Mikkelsen og Daniel Ancher, som begge er tilknyttet Psykiatriens Hus i Randers.

– Vi har alle lært meget af det her kursus som borgerguider. Vi gjorde det sgu’, konstaterede Carsten Sørensen.

Inge Niewald Mikkelsen takkede for et godt samarbejde og Daniel Ancher havde komponeret en sang specielt til lejligheden, som han fremførte.

Efter talerne var der hygge med gæster, primært pårørende til borgerguiderne. Der var pyntet op med kage, snacks og champagne.

En borgerguide hjælper og støtter andre borgere med at afklare, hvad der er vigtigt for den enkelte og hvilke håb og drømme, man har for fremtiden. Som borgerguide motiverer og inspirerer man også borgeren til at nå sine mål og ønsker. Borgerguides kan dele ud af deres egne erfaringer, for eksempel om det at flytte hjemmefra, starte i job, opbygge netværk, strukturere sin dag eller lignende.

Borgerguides udspringer af peer-guide uddannelsen, som Psykiatriens Hus i Randers har gode erfaringer med, og det er netop to medarbejdere herfra, som har stået for uddannelsen til borgerguide. De har blandt andet målrettet uddannelsen ved at lave mere visuel formidling, så den passer til målgrupperne.

Kommentarer