Det sker

Veteran – kom helt hjem

I samarbejde med Randers Kommune starter tre ildsjæle et pilotprojekt. Det er målrettet de veteraner, der har været udsendt i verdens brændpunkter, og som lider af traumer som følge af udsendelsen. Projektet hedder: Veteran – kom helt hjem.

Pilotprojektet henvender sig ikke alene til soldater, men til alle udsendte. Det kan i lige så høj grad være politifolk, sygeplejersker m.m.

De tre ildsjæle er hhv. Malene Andersen, Luan Haskaj og Inge Mørup. Alle tre har en faglig og relevant uddannelse, og har mange års erfaring med at arbejde med mennesker. Alle tre er samtidig involveret i behandling af traumer, men i andre projekter.

Projektet Veteran – kom helt hjem adskiller sig fra andre projekter ved, at det er helhedsorienteret. Det er et gruppeforløb, som spænder over tre måneder, og hver gruppeaktivitet har en varighed af 2,5 timer. Det henvender sig til alle kategorier af udsendte, og samtidig inddrages veteranens familie, venner og omgangskreds.

Fra venstre Inge Mørup, Malene Andersen og Luan Haskaj.

Hele forløbet finder sted i de rolige omgivelser ved Inge Mørup i Langå, hvor hun i forvejen arbejder som terapeut i klinikken ”Better-Flow.”

– Vi har brug for seks veteraner og deres familier eller netværk, og ikke mindst børnene oplyser Luan Hajkaj.

– Vi arbejder ud fra det faktum, at traumer ikke er varer ved hele livet, og har fokus på den kropslige behandling, fortæller Inge Mørup, som understreger, at de kæmper for at der åbnes for flere behandlingsmuligheder, der kan gøre forskel for den enkelte veteran og deres pårørende samt deres netværk. Kropslige øvelser indgår hver gang Samtaler er ikke tilstrækkelige.

– Helt konkret vil vi benytte os af grounding. Det er en øvelse, som kan skabe et fundament for de basale spørgsmål, som ”hvorfor er jeg her?” og ”hvem er jeg?” Herefter kan vi begynde at tale om forholdene. F.eks. hvis én har oplevet et chok, eller ens grænser er blevet overtrådt. Alle de kropslige øvelser skal hjælpe med til at håndtere traumerne, forklarer Malene Andersen.

Den enkelte deltager skal være indstillet på at deltage i en forsamtale, hvor der i fællesskab udarbejdes de fokuspunkter, som veteranen ønsker at arbejde med gennem gruppeforløbet.

I gruppeforløbet vil veteranerne have et rum, hvor der er plads til at tale frit omkring hvordan de har det, og udveksle erfaringer. Fokuspunkterne i gruppeforløbene vil bl.a. være de kropslige øvelser, som gerne skulle vise vejen tilbage til det civile liv.

– Vores mål er, at give veteranerne trygheden tilbage i kroppen, så de igen kan få et normalt liv pointerer Inge Mørup.

Familiesamtaler

Der er særlige hensyn at tage til familien, når ens mand/hustru – far/mor eller søn/datter har været udsendt og været i krig.

Den udsendte rejser af sted med rygsækken på ryggen fra et trygt sted til et utrygt sted, hvor der også er en risiko for at man kan dø.

I krig bliver man nødsaget til at stå sammen og passe på hinanden, så man kan godt sige de får sig en ekstra familie, men i den familie er ens liv også i fare.

Når den udsendte vender hjem har han/hun en masse med i rygsækken, som skal bearbejdes så det ikke kommer til at fylde i den familie man var væk fra.

Det er derfor vigtigt at familien ikke bliver overladt til sig selv, men får hjælp til at forstå de reaktioner samt symptomer, der kommer både hos den udsendte, men også hos de pårørende.

Alle har brug for forståelse og støtte til at blive en hel familie igen.

Gruppeforløb med pårørende

Når de pårørende mødes, vil de have et rum hvor de frit kan tale om hvordan de selv har det og udveksle de erfaringer de har gjort.

Det kan være skamfuldt at mærke vrede over, at ens mand har forandret sig, når man ved hans liv har været i fare, og han ikke kan gøre for han reagerer uhensigtsmæssigt i en situation. Derfor vil familierne og netværket lære at forstå hvorfor en traumatiseret veteran handler og agerer, som han gør.

– Det gør jo stadig ondt på, og derfor er det vigtigt, at der er et sted, hvor man kan blive mødt og forstået, siger Inge Mørup.

Gruppeforløb med børn

Samtaler og leg hvor børnene kan fortælle hinanden om hvad de tænker og føler, så de ikke oplever de er de eneste, som har det på den måde.

De vil kunne tale frit uden at tage hensyn til mor og far. Børn beskytter deres forældre, så de får ikke altid fortalt hvordan de har det indeni.

Netværksdannelse

Formålet med at involvere familien og netværket er bl.a. at alle parter bliver bedre til at leve i stedet for at overleve. At man ikke skal føle sig alene, men kan støtte hinanden fremover.

Akutte samtaler

Skulle der opstå en situation for veteranen, så han/hun har vanskeligt ved at indgå i gruppeforløbet, og har behov for terapi for at kunne vende tilbage til gruppen, vil Inge Mørup foretage akutte samtaler med den enkelte veteran.

Fælles for veteraner, som er ramt er traumer er, at de fortsat lever i alarmberedskab.

– Når de forlader os, skal veteranerne gerne være udstyret med værktøjer, så den enkelte veteran bedre kan håndtere hverdagen, påpeger Luan Haskaj.

Det er vigtigt for de tre ildsjæle, at der efter de tre måneders forløb kan føres dokumentation for, at behandlingen virker. Allerede på nuværende tidspunkt er der evidens for, at delelementerne i behandlingen virker.

Pilotprojektet er gratis for deltagerne, og tager sin begyndelse i september.

Hele kurset foregår hos Better-Flow på Langå Mark 24 i Langå, og begynder med en introduktionsaften på mandag den 22. maj.

Interesserede bedes tilmelde sig hurtigst muligt. Henvendelse kan ske til hhv.:

Luan Haskaj tlf.: 61 853 620
Malene Andersen tlf.: 28 743 972
Inge Mørup tlf.: 28 725 125

Eller på e-mail til Malene Andersen: malene.andersen@randers.dk

Kommentarer