Randers by

Valgkamp skudt i gang med debatmøde om EU’s bankunion

Christian Kjølhede (tv) og Thorkild Sohn i livlig debat om EU's bankunion. Foto. Randers Netavis.

Hvis nogen tror at EU-debatten er slut efter 45 års medlemskab af først EF og senere EU, så tager man grueligt fejl. Det viste et debatmøde tirsdag aften i 3F- Randers’ lokaler på Tronholmen, hvor EU’s planer om at danne en bankunion blev diskuteret.

Christian Kjølhede fra Europabevægelsen og kandidat til Europaparlamentet for Radikale Venstre, og Thorkild Sohn fra Folkebevægelsen mod EU indledte hver med et 15 minutters indlæg.

Christian Kjølhede arbejder som udviklingskonsulent på kapitalmarkedsområdet i Jyske Bank, og har EU-regulering på finansmarkederne helt inde på livet. Han beviste da også, at hans viden på området var helt unik.

Alligevel var det var op ad bakke for ham at skulle overbevise de mange tilhører, som alle tilkendegav at være enten EU-tvivlere eller direkte modstandere.

– Nationalstaterne som sådan er en historisk konstruktion fordi udfordringerne skal løses der hvor det giver mest mening, og indtil videre har det europæiske samarbejde vist sig at være det bedste, fordi det forpligter til at finde fælles løsninger, indledte Christian Kjølhede.

Danmark er afhængig af, at den finansielle sektor i Europa og resten af verden er sund, fordi det påvirker økonomien her i landet, hvad der sker andre steder, og derfor er det hensigtsmæssigt at indtræde i en kommende bankunion ifølge Christian Kjølhede.

– I en bankunion kigger vi på tværs af landegrænser, fordi der er en gensidig stærk finansiel afhængighed, og derfor kan vi ikke bare lukke os om os selv, mener Christian Kjølhede.

Han er overbevist om, at en bankunion vil sikre den finansielle sektor med fælles spilleregler, og et fælles tilsyn med bankerne, og skal en bank afvikles, sker det via en fond, som bankerne selv betaler ind til.

Christian Kjølhede oplyste også, at medlemskab af bankunionen ikke er mere forpligtende, end at vi kan vælge at trække os ud, hvis ikke det ikke lever op til forventningerne. Han slog også fast, at den danske realkredit er noget af det mest sikre i verden fordi de vil få samme status som statsobligationer, og derfor er frygten for, om den kan overleve i en bankunion ubegrundet.

Thorkild Sohn mener, at EU har udviklet sig til en sammenslutning i stedet for samarbejde. De to er hinandens modsætninger, erklærede han.

– EU har forgrebet sig på detaljer som gør, at der er en stor, stærk og vedblivende modstand mod EU i alle befolkninger, konstaterede han.

Han var glad for at danskerne i 2001 stemte nej til euroen. Ikke mindst fordi, at en fælles valuta medfører fælles budgetter, fælles skattepolitik og finanspolitik.

– Ellers kan sådan en økonomisk konstruktion ikke fungere. Derfor er euroen en integrationsfaktor af rang, fordi der vil komme kriser så længe man ikke har en fælles økonomisk politik, fremhævede Thorkild Sohn.

I to timer føg det med begreber som derivater, rentetilpasningsobligationer, kapitalmarkeder, realkreditobligationer, makroøknomiske risici og lignende, og en væsentlig del af debatten bestod da også i, om en så væsentlig beslutning med så mange tekniske udtryk overhovedet er egnet til en folkeafstemning.

Den efterfølgende debat viste også, at det stadigvæk er svært at undgå den traditionelle debat om for og imod EU.

Med dette møde tog Folkebevægelsen mod EU hul på det kommende valg til Europaparlamentet, som finder sted den 26. maj næste år.

Kommentarer