Randers by

Uddannelsesstationer åbner i Randers

VIA University College åbner op for nye uddannelsesstationer i både Randers og Holstebro til lærer- og ingeniørstuderende. Arkivfoto

VIA har nu truffet endelig beslutning om at slå dørene op til én uddannelsesstation på Campus Randers og to på Campus Holstebro for at medvirke til at afhjælpe den lokale mangel på lærere og ingeniører.

Det ligger nu helt fast, at VIAs planer om at byde velkommen til studerende på uddannelsesstationer i både Randers og Holstebro bliver en realitet. De tre nye uddannelsesstationer har nemlig kunnet optage tilstrækkeligt mange studerende til at gå i luften.

På Campus Randers åbner en uddannelsesstation til lærer, hvor der på Campus Holstebro åbner både uddannelsesstationer til henholdsvis lærer og ingeniør.

– Vi har været meget spændte på, hvordan søgningen ville være til uddannelsesstationerne, for det er jo et helt nyt initiativ. Derfor er det en stor glæde, at vi har kunnet optage tilstrækkeligt mange studerende til at oprette studiehold til alle de tre nye uddannelsesstationer. Frem mod studiestart forventer vi at optage endnu flere studerende på uddannelsesstationerne, end der er optaget lige nu, påpeger Kirsten Bundgaard, der er professionshøjskoledirektør i VIA University College.

Hun påpeger, at VIA håber på flere ansøgninger til uddannelsesstationerne, fordi der i flere dele af Danmark er mangel på lærere og ingeniører. Uddannelsesstationerne er netop placeret i lokalområder med efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.

50 optaget på uddannelsesstationer

Elsebeth Jensen, der er uddannelseschef for VIA Læreruddannelsen, fortæller, at der, som det ser ud lige nu, er optaget 18 studerende på uddannelsesstationen i Randers til lærer og 24 studerende på den nye uddannelsesstation i Holstebro, også til lærer.

Desuden er der siden slutningen af juli indtil videre kommet 33 førsteprioritetsansøgninger ind som efteroptag til læreruddannelsen i Nørre Nissum, som uddannelsesstationerne til lærer i Randers og Holstebro hører sammen med organisatorisk. Strukturen gør, at ansøgere, der ønsker at gå på uddannelsesstationerne til lærer i Randers og Holstebro, skal søge ind på læreruddannelsen i Nørre Nissum.

Med efteroptaget forventer Elsebeth Jensen omkring 20 lærerstuderende i Randers og 40 i Holstebro. De ekstra ansøgninger bliver behandlet hos VIA de kommende uger, og de kvalificerede ansøgere vil dernæst få tilbudt en af de ledige studiepladser.

Uddannelsesstationen i Holstebro til diplomingeniør i produktionsteknik har p.t. optaget otte studerende og forventer også et efteroptag af flere studerende henover de næste par uger. Der er tale om en helt ny ingeniøruddannelse, som VIA har udviklet på baggrund af en efterspørgsel på flere ingeniører til erhvervslivet i Vestjylland.

På alle de tre uddannelsesstationer er der stadig ledige studiepladser og dermed plads til et pænt efteroptag. Også VIAs øvrige ingeniøruddannelser i Horsens, Aarhus og Viborg samt VIAs øvrige læreruddannelser i Nørre Nissum, Skive og Silkeborg har ledige studiepladser.

Får undervisning i to byer

Uddannelsesstationerne indebærer, at de studerende skal gennemføre hele første år af studiet på den lokale station.

De lærerstuderende i Randers og Holstebro kommer i løbet af det første studieår blandt andet til at studere grundlæggende forhold om at undervise og tilrettelægge lærerprocesser for elever. De skal tillige lære om trivsel, inklusion, specialpædagogik og klasseledelse samt tilegne sig kompetencer til at undervise i fagene dansk, matematik eller engelsk.

Det er tillige forventningen, at praktikperioder og det afsluttende bachelorprojekt vil blive gennemført i det geografiske lokalområde, uddannelsesstationen ligger i. Den resterende del af læreruddannelsen kommer dels til at foregå som netbaseret undervisning og dels fysisk i Nørre Nissum – sammen med andre lærerstuderende på stedet – da uddannelsesstationerne i Randers og Holstebro til lærer som nævnt hører organisatorisk til læreruddannelsen i Nørre Nissum.

Uddannelsesstationen i Holstebro til produktionsingeniør har base hos produktionsingeniøruddannelsen på VIAs Campus Horsens, så de ingeniørstuderende i Holstebro vil efter første hele studieår i Holstebro også have undervisningsforløb sammen med ingeniørstuderende i Horsens.

VIA slog i februar i år også dørene op til en uddannelsesstation i Viborg til ingeniør med speciale i virtual reality – en uddannelsesstation, der ligeledes er forankret på Campus Horsens.

 

Kommentarer