Tvede

Tre Ridderkors tildelt lokale byrådsmedlemmer

De tre byrådsmedlemmer, der i dag modtog Ridderkorset er fra venstre: Anders Buhl- Christensen (V), Leif Gade (S) og Steen Bundgaard (S).

Hendes majestæt Dronning Margrethe II har i dag tildelt tre byrådsmedlemmer i Randers Kommune Ridderkorset. Det er Anders Buhl-Christensen (V), Leif Gade (S) og Steen Bundgaard (S), der fremover kan kalde sig riddere af Dannebrogsordenen.

Ridderkorset er tildelt byrådsmedlemmerne, fordi de har været medlem af et byråd eller en kommunalbestyrelse i 16 år.

Før det ordinære byrådsmøde blev der afholdt en ceremoni i byrådssalen, hvor borgmesteren skulle hylde de tre riddere af Dannebrog.

– Vi fejrer ikke at det er det sidste byrådsmøde inden valget, men derimod nogle mennesker som har udført et fantastisk stykke arbejde gennem mange år for demokratiet, for Randers og for kommuner som tidligere var selvstændige, men nu er blevet en del af sammenlægningen med Randers, indledte borgmester Claus Omann Jensen (V).

Herefter trådte Anders Buhl-Christensen Leif Gade og Steen Bundgaard frem foran de fremmødte byrådskolleger og tilhører.

– Ridderkorset bærer de i taknemmelighed for Danmark og for at have ydet en stor tro tjeneste for demokratiet, fordi I alle sammen har været indvalgt i byrådet i ganske mange år, sagde Claus Omann Jensen.

– Anders Buhl-Christensen, du kom i kommunalbestyrelsen den 1. januar 1998, og dermed næsten uafbrudt i 20 år, hvoraf de fem år var som borgmester i den tidligere Nørrehald Kommune og otte år som udvalgsformand. Det er en flot bedrift, og stort tillykke med Dannebrogsordenen, sagde borgmesteren.

– Leif Gade, du har også været med i kommunalbestyrelsen i den tidligere Nørrehald Kommune, men siden 1994. Det betyder 24 år, og det er flot. Hjerteligt tillykke med det.

– Steen Bundgaard, du har også været med siden 1994, men i den tidligere Purhus Kommune. Stort tillykke med det, afsluttede Claus Omann Jensen, som herefter bad samtlige tilstedeværende om at give de tre dannebrogsriddere en klapsalve for den store indsats de har ydet, og fordi de er et forbillede for de andre byrådsmedlemmer.

Hele byrådet skålede tillykke til de tre modtagere af Ridderkorset.

Herefter blev der skålet i champagne og sagt tillykke. Både byrådsmedlemmerne og tilhørerne fik serveret champagne, og der var stillet flere skåle med slik rundt på bordene.

Inden ceremonien havde servicemedarbejder Bodil Nielsen stillet champagneglassene i snorlige rækker, og vanen tro sørget for, at alting klapper for byrødderne.

Før afslutning på ceremonien afslørede borgmesteren, at han netop har sat sin underskrift på endnu en ansøgning om tildeling af ridderkorset. Men navnet ville han ikke røbe.

Dannebrogordenens statutter er fra den 1. december 1693. Heraf fremgår det, at ordenen gives til personer, “som ved Dyd, tro Tieniste og mandige Bedrifter have giort sig frem for andre berømmelig.”

Bjarne Overmark, byrådsmedlem for Beboerlisten er også blevet tilbudt et ridderkors, men han ville kun modtage det, hvis det blev tildelt af Kong Henrik. Dette ønske blev ikke efterkommet.

Kommentarer