Land og By

Søg støtte til renovering af bevaringsværdige huse

Indsendt foto

Randers Kommune starter nu en ansøgningsrunde, hvor grundejere med bevaringsværdige huse kan ansøge om støtte til renovering.

Det er huse i kommunens landsbyer og i landdistrikterne, som i første omgang får muligheden for et økonomisk tilskud. Derudover kan man også søge tilskud til forskønnelses af de byrum, som står tilbage efter nedrivning af en forsømt bolig.

– Vi har reserveret kommunens byfornyelsesmidler gennem en 2-årig periode til målrettet at forskønne landdistrikterne og landsbymiljøerne, heraf 300.000 kroner årligt på støtte til bevaringsværdige huse. Det er vores håb, at indsatsen for forskønnelse skaber opmærksomhed om de mange bevaringsværdige huse i vores landsbyer og samtidigt gøre landsbyerne endnu mere attraktive for nye beboere, siger Britta Pørksen, leder af Plan, Randers Kommune.

Randers Kommune har oprettet et nyt udvalg, som udvælger de projekter, der skal ydes støtte til. Bygningsforbedringsudvalg, som det hedder, har såvel politisk valgte medlemmer som medlemmer med bevaringsinteresser og grundejerinteresser.

Randers Kommune forventes at gennemføre to ansøgningsrunder over to år. Så nu er opfordringen, at borgerne går til tasterne og ansøger kommunen om midler. Den igangværende ansøgningsrunde udløber 1. april 2018.

Links til ansøgning finder du på www.planlaegning.randers.dk

Kommentarer