Randers by

Fra smerte til minde: Teammøde for efterladte efter selvmord i Randers

Landsforeningen for efterladte efter selvmord sætter fokus på de efterladte og på de professionelle, som via deres arbejde kommer i kontakt med efterladte efter selvmord.

Når man er efterladt efter selvmord, står man i en særlig sårbar situation. Det er vores erfaring, at mange efterladte får glæde og hjælp ved at træffe andre i samme situation. Uanset om selvmordet er sket for nylig, eller man har mistet for mange år siden, kan man have brug for at vende sine tanker med andre, som har lignende erfaringer.

Landsforeningen arrangerer hvert år en række temamøder rundt om i landet. Her i januar måned har vi et arrangement i Randers, som henvender sig til pårørende og andre interesserede.

Temamødet afholdes: Tirsdag 26. marts klokken 18.30 – 21.00 på Frivilligværket i Randers, Kirketorvet 2 A, Baghuset, 8900 Randers C

Temamødet indeholder bl.a. et oplæg ved cand.psyk Morten Holler, Brabrand, som på baggrund af egne erfaringer som efterladt og ud fra professionelle erfaringer fra arbejdet som psykolog, bl.a. i Dansk Krisekorps, fortæller om, hvordan man kan komme videre med sit eget liv på en god måde efter at have mistet en af sine nærmeste ved selvmord. Morten Holler kalder sit oplæg ”Fra smerte til Minde”.

Ellen Bæk, Mou, som er næstformand i landsbestyrelsen, vil fortælle om sine erfaringer med at være efterladt efter at have mistet to voksne børn ved selvmord.

Hanne Tang, Vestervig, som er kasserer og bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for efterladte efter selvmord, vil fortælle om foreningens tilbud om hjælp og støtte til efterladte. Der vil også være præsentation af andre tilbud til efterladte efter selvmord.

Der vil være mulighed for erfaringsudveksling over en kop kaffe/the med kage og frugt.

Mere mere på www.efterladte.dk

Kommentarer