Erhverv

Sand fra byggeri i Assentoft sætter skub i udflytningen af Randers Havn

Man skal forestille sig en kæmpestor våd svamp med et lag tørt drænsand ovenpå og en skov af lodret strittende sugerør, der spytter vand ud i det fri, i takt med at tyngden fra sandet og jordpåfyldning presser vandet ud af svampen.

Sydhavnen består af ca. 880.000 m2 bagland, hvoraf den første del er ved at blive klargjort til bl.a. havnekontoret og andre virksomheder, der har brug for en havnenær placering. Det er et langsigtet projekt, som løber over cirka 30 år. Aktuelt bliver der kørt op til en meter sand på eller mere præcist 300.000 m3 sand, svarende til ca. 15.000 lastbillæs, der fordeles ud over et 300.000 m2-stort område. Opfyldning med drænsand er etape 2 ud af i alt 3. Og de første virksomheder forventes at kunne få adresse i Sydhavnen fra cirka år 2024.

Den store sandmængde presser vand ud af den underliggende bløde, våde jord. Drænrør frigiver vandet og får området til at sætte sig. – Med drænsandet vinder vi tid, og udflytningen til området kan realiseres inden for fem til ti år, i stedet for måske nærmere 80 år – forklarer Ulrik Max Jørgensen fra A1 Consult, der er rådgivende ingeniør på projektet.

4. februar 2019 gav byrådet grønt lys for, at Randers Havn og Vandmiljø Randers kan flytte i fælles domicil i Sydhavnen. Et stærkt signal for at udflytning af havnen og projektet ’Byen til Vandet’, trods den lange tidshorisont, rykker nærmere. Formand for Randers Havns bestyrelse, Daniel Madié, hilser beslutningen velkommen – Fra havnens side er vi optagede af at bidrage til udviklingen af Sydhavnen i form af konkrete forberedende anlægsprojekter, og den politiske opbakning er vigtig for det videre arbejde, både i forhold til havnens eksisterende virksomheder og nye på udkig efter et attraktivt sted med mulighed for at afskibe og modtage gods via vandvejene.

Lokalt sand og lokalt samarbejde
Anlægsarbejdet er et af de første skridt i retning af at realisere byens ambitiøse visioner om at få byen til vandet. Det skaber gode samarbejder på tværs af brancher og giver samtidig arbejde til lokale virksomheder. Lokale A1 Consult har forestået udbud af drænsands-projektet og af etablering af en bro over trykledningerne i området, som fører hele Randers bys spildevand til rensningsanlægget. Danish Stevedore, med adresse på Randers Havn, vandt drænsandsopgaven i tæt konkurrence med virksomheder både fra og uden for byen og udfører opgaven med blandt andet sand fra et byggeprojekt ved Assentoft.

Broprojektet blev vundet af endnu en Randers-virksomhed, nemlig den lokale afdeling af entreprenørkoncernen Arkil.
Det skaber stærke partnerskaber og styrker beskæftigelsen, når man benytter lokale virksomheder til store anlægsarbejder, mener bestyrelsesformand for Randers Havn, Daniel Madié. Rådgivende ingeniør Ulrik Max Jørgensen fra A1 Consult er enig: – Vi er stolte af at være med til at udvikle byens havn og dermed byen.

Kommentarer