Debat

Randers Kommune med forrest om ambitiøse klimaplaner

Klimaets tilstand er blevet et af tidens – og lige nu valgkampens – vigtigste emner. Klima og miljø er for første gang nogensinde på top tre over de spørgsmål, som danskerne finder afgørende ved det kommende Folketingsvalg.

Mange danske kommuner arbejder allerede med forskellige tiltag inden for klimasikring, men oplever samtidigt, at det er svært at lave sammenhængende klimastrategier på tværs af forvaltningernes arbejdsområder.

Randers Kommune er blevet udvalgt til at gå med i et projektet DK2020, som er lanceret og finansieret af Realdania, hvor i alt 20 danske kommuner kan hente støtte, teknisk hjælp og sparring til at udvikle forpligtende klimaplaner, der lever op til Parisaftalens mål om at holde den globale temperaturstigning under 2°C og helst stræbe mod en temperaturstigning på højst 1,5°C.

Målet er, at kommunerne bliver netto-nuludledere senest i 2050. Det betyder, at en kommune ikke udleder flere drivhusgasser, end der kompenseres for ved et tilsvarende CO2-optag.

DK2020 er et 1-årigt forløb fra maj i år til april 2020. Forløbet er inspireret af det internationale bynetværk C40’s Deadline 2020 program. De udvalgte danske kommuner kommer i det næste års tid til at indgå i et workshop- og såkaldt ”peer learning”-forløb.

Og så er det meningen, at de resterende danske kommuner efterfølgende kan få glæde af de erfaringer og løsninger, som bliver samlet i projektet.

Kommentarer