Randers by

Randers: Forældrene skal høres

Forældre til børn i dagtilbud og skoler i Randers Kommune er med til at gøre en stor forskel. Børn og Skole har netop igangsat en undersøgelse af forældretilfredsheden i kommunens dagtilbud og skoler. Formålet er at få indsigt i forældrenes meninger, så kommunens services kan blive tilpasset og styrket.

Flere end 16.000 forældre til børn i dagtilbud og skoler i Randers Kommune har modtager i disse dage et brev i deres e-boks med link til en tilfredshedsundersøgelse. Fra den 5.-30. november har forældrene i Randers Kommune mulighed for at give deres mening til kende, så Børn og Skole kan få indblik i forældrenes oplevelse af kommunens tilbud.

– Det er utrolig vigtig for os at høre forældrenes mening om vores tilbud her i kommunen. Forældrene ved, hvordan deres børn trives i vores tilbud, og derfor er deres mening vigtig for os. Ved at fortælle os, hvad der fungerer godt og hvad der kan forbedres, kan de hjælpe os med i endnu højere grad at tilpasse vores indsatser til deres behov. Og det har stor betydning for børnenes faglige og sociale udvikling og trivsel, siger Michael Maaløe, direktør i Børn og Skole.

Spørgsmålene er delt ind i temaer som undervisning, trivsel, samarbejde mellem skole/dagtilbud og hjem og fysiske rammer. En række af spørgsmålene er fælles for alle skoler og alle dagtilbud, mens der samtidig er lavet lokale afvigelser, så spørgsmålene har størst mulig relevans for den enkelte skole eller dagtilbuds forældre.

Børn og Skole bruger forældrenes svar

– Vi håber, flest mulige forældre vil deltage i undersøgelsen, så vi får en høj svarprocent. Vi ved godt, vi spørger om ret mange ting, men svarene har stor betydning for, hvordan vi bedst kan udvikle og styrke vores indsatser til gavn for børnene. Og jo flere, der deltager, jo mere et dækkende resultat kan vi få, siger Michael Maaløe.

På skoleområdet bliver de åbne svar, hvor forældrene kan uddybe deres mening, bliver sendt direkte til skolebestyrelsen, så de kan arbejde direkte og aktivt med forældrenes tilbagemeldinger. Skolebestyrelserne har også selv været med til at formulere en række spørgsmål med baggrund i deres lokale forhold.

Fra i dag og i løbet af de kommende dage vil forældrene få tilsendt mails til deres e-boks med link til undersøgelsen. I begyndelsen af 2019 vil resultaterne af undersøgelsen fremgå.

Kommentarer