Randers by

Randers får naturambassadører

Natur ved Myretuen på Nordre Fælled. Pressefoto

Et nyt kursus, som starter snart, skal give de natur-nysgerrige et kig ned i en værktøjskasse med masser af tips til, hvordan man kan få mere ud af sin tur ud i den fri natur – og være med til at formidle det til andre. Randers har mange grønne pletter, som nu vil kunne få en naturambassadør.

Drømmen om et kursus for naturambassadører bliver til virkelighed takket være, at man har fået 27.000 kroner i støtte fra udlodningsmidler til friluftsliv. Det er Nordre Fælleds Venner som står bag sammen med Bysekretariatet – det boligsociale team i Nordbyen. Herudover bidrager både Randers Naturcenter og Randers Regnskov med undervisere, så deltagerne får et godt fagligt input.

Ideen om at skabe et naturambassadørkursus er udsprunget af de mange forskellige gode kræfter som har udfoldet sig på naturområdet Nordre Fælled indenfor de sidste 5 år. Mange i Randers kender endnu ikke de mange muligheder, der er for naturoplevelser på det gamle militære øvelsesterræn i den nordlige del af Randers by. Området er blevet væsentligt udbygget med friluftsfaciliteter og har også en naturvejleder tilknyttet.

Naturambassadør-uddannelsen, som dækker hele Randers by, går i gang 6. marts med en række faste moduler og nogle valgbare moduler som forløber over marts og april måneder 2018. Alle moduler bliver holdt udenfor almindelig arbejdstid. Der vil sammenlagt være ca. 30 timers effektiv kursustid. Der vil blive et mindre deltagergebyr, som vil dække undervisere, fortæring, overnatning og støtte til netværksdannelse efterfølgende.

– Vi er enormt glade for de penge vi får i tilskud, for nu kan vi få ideen til at blive til virkelighed, og vi kan komme i gang med at få uddannet nogle naturambassadører. Det betyder at vi kan få sat yderligere fokus på de mange naturperler Randers har, siger Eske Thøgersen formand for Nordre Fælleds Venner.

Han fik ideen til, at engagerede borgere formentlig godt vil virke som ulønnede goodwill- ambassadører for de grønne områder i Randers.

– Fremtidige kursister kan se frem til at dele indhøstede erfaringer og erhverve ny viden om naturen i fællesskab med ligesindede, slutter Eske Thøgersen. Interesserede kan kontakte Nordre Fælleds Venner for yderligere oplysninger.

Tilmeldingsfristen er 1. marts 2018.

Kommentarer