Randers by

Radikale Venstre til borgmester: drop politisk spin, sig undskyld og ret ind !

Radikale Venstre opfordrer borgmesteren til at droppe “det politiske spin” og give en offentlig undskyldning for lovovertrædelse i Power Point sagen.   

Social og Indenrigsministeriets udtalelse i sagen om de tilbageholdte Power Points stiller ifølge Det Radikale Venstre krav til, at borgmester Claus Omann Jensen (V) og kommunaldirektøren udviser rettidig omhu i tiden fremover. Det gør partiet klart i uomtvistelige vendinger i en pressemeddelelse fredag:

“Som det parti der har et vægtigt ansvar for at borgmesteren fik sin post i januar 2014, vil vi stærkt opfordre ham til at droppe det politiske spin, og i stedet ligge sig fladt ned, beklage/undskylde lovovertrædelsen over for offentligheden, og rette ind efter ministeriets anvisninger, og det er NU!,” står der blandet andet.  

Begrænsning af demokratisk kontrol

Pressemeddelelsen kommer i kølvandet på et debatindlæg tidligere i dag, der er underskrevet af formand for Radikale Venstre i Randers Kommune, Mogens Nyholm. Her står det blandt andet:

“Radikale Venstre vil råde borgmesteren til at droppe alle planer om at gå i dialog omkring de (lukkede) politiske forhandlingsrum, han taler så meget om. Rum, hvor visse byrådsmedlemmer og offentligheden skal skærmes fra at få alle oplysninger og sagsakter. Radikale Venstre har kun hovedrysten til dette skrækscenarie.  Borgmesterens drøm handler ene og alene om at begrænse den demokratiske kontrol. Så enkelt kan det siges”.

På det førstkommende byrådsmøde vil Radikale Venstre bede borgmesteren om at redegøre for, (1) “hvilke konsekvenser han vil drage af Social og Indenrigsministeriets klare afgørelse, hvorefter Randers Kommune på to punkter ikke har handlet i overensstemmelse med lovgivningen” og (2) Hvorledes borgmesteren vil sikre, at han og byrådet fremover modtager en mere korrekt rådgivning på området

Kommentarer