Erhverv

Plads til forbedringer af erhvervsklimaet i Randers

Randers kommunes placering i årets DI-undersøgelse af erhvervsklimaet viser, at kommunen samlet set er gået fra en placering som 52 til nr. 56. Men undersøgelsen viser også, at Randers på områder som arbejdskraft og image går frem – to områder, som virksomhederne prioriterer højt.

– Det er virkelig dejligt, at vi kan konstatere, at Randers ifølge Dansk Industri har fået sin bedste placering på image nogensinde, og at vi også går markant frem på Jobcenterets evne til at skaffe arbejdskraft. Samtidig er jeg ærgerlig over, at Randers Kommune går fire pladser tilbage i det samlede resultat. Det skal vi arbejde med. Jeg vil garantere, at vi hver dag bliver ved med at knokle for at levere de resultater, erhvervslivet efterspørger, siger borgmester Claus Omann Jensen.

I undersøgelsen scorer Randers samlet set højere i 21 af de 43 parametre, som indgår i undersøgelsen og får en lavere score i 16 parametre, mens der er status quo på 6 parametre.

Randers Kommune går frem på en række højt prioriterede områder:

Jobcenterets evne til hurtig sagsbehandling på syge-dagpengeområdet er gået 27 pladser frem til en 51. plads, og kommunen går 18 pladser frem på forvaltningens dialog med erhvervslivet til en 43. plads.

– Vi går også 18 pladser frem på kommunens evne til at tiltrække og fastholde nye borgere, og ikke mindst har vi fremgang på arbejdet med byens image. Det er en god nyhed. Her har erhvervslivet faktisk selv spillet meget konstruktivt med. Det vil jeg gerne kvittere for, siger Claus Omann Jensen.

– Jeg hæfter mig dog også ved, at vi går 12 pladser tilbage på dialogen mellem erhvervsliv og politikere, at vi falder i virksomhedernes oplevelse af byggesagsbehandling og den fysiske planlægning. Det skal vi arbejde med at forbedre, siger Claus Omann Jensen.

Den største tilbagegang er på kompetent og hurtig byggesagsbehandling og på tilfredshed med den lokale planlægning, så der både er plads til by- og erhvervsudvikling, ligesom tilfredsheden med erhvervsgrunde falder med 13 pladser.

– Der er ikke tvivl om, at vi inden for byggesagsområdet oplever, at det går meget stærkt. Og selvom byrådet har prioriteret, at forvaltningen kunne ansætte flere på dette område, og selvom vi prioriterer erhvervsbyggesager højt, så har indkøring af nye medarbejdere og godt gang i hjulene sat spor i undersøgelsen. Vi har som klart mål, at vi fremover kan håndtere stigende aktivitet, også på erhvervsjord, siger Claus Omann Jensen.

Samtidig giver virksomhederne udtryk for, at infrastrukturen i form af det lokale vejnet opleves som en udfordring.

– Det er derfor, at vi har arbejdet målrettet med en ekstra bro over Gudenåen som kan aflaste Randers Bro. Samtidig kæmper vi sammen med 11 andre østjyske kommuner for tre spor på E45 fra Randers til Vejle, hvor der allerede er besluttet udvidelse på noget af strækningen” siger Claus Omann Jensen.

– Vi skal glæde os over, at det generelt går fremad i Randers. Ledigheden er faldende. Beskæftigelsen er steget med 1.000 nye arbejdspladser, nettotilflytningen er fordoblet. Det lysner. Undersøgelsen er absolut et væsentligt fingerpeg i forhold til en retning, hvor vi ønsker at være serviceorienterede overfor erhvervslivet.

Vi er ikke tilfredse med den nuværende placering og vi rækker absolut ud efter en bedre placering næste år, siger Claus Omann Jensen

Kommentarer