Debat

Et overbelastet vejnet er ikke vejen frem

Debatindlæg af Malte Larsen
Folketingskandidat for Socialdemokratiet.

Hver dag pendler mange randrusianere til arbejde i en anden kommune. Andre pendler tværs igennem kommunen for at aflevere børn i børnehave eller skole for derefter at møde på arbejde et andet sted i kommunen. Pendling er for mange et grundlæggende vilkår i det moderne liv – og med en beliggenhed tæt på både Aalborg og Aarhus, er vi i virkeligheden godt placeret på landkortet. Men vi skal kunne komme frem til tiden!

Som lokalt bosat i Randers kender jeg udmærket til belastningstidspunkterne ved både Randersbro og på motorvejen. Trafikkøerne på motorvejene ved afkørslerne ind til Randers er problematiske – ligesom kø på indfaldsvejene er hverdag. Senest har vejarbejde lukket det ene drejespor over Randers Bro og skabt lange køer og ventetid. Vi, der bor i Randers, ved godt på hvilke tidspunkter, vi skal holde os fra at færdes i bil, hvis vi ikke vil havne i det trafikale kaos, der ofte er ved knudepunkterne.

Siden år 2000 er trafikken på E45 steget med 40%. Det er nødvendigt at få udvidet E45 til 3 spor, på hele strækningen fra Vejle til Randers Nord.

Når vi bygger motorvej i dag, skal fokus være på at sikre naboerne – derfor skal der ALTID afsættes penge til støjsikring.
Da motorvejen ved Randers blev bygget i slutningen af 1960erne, var antallet af biler på vejene lavere, end i dag. Dengang var der ikke fokus på at sikre beboere mod støj.

Derfor har vi et uløst problem med støj langs E45, fra Helsted i nord til Vorup i syd. Lokale borgergrupper kæmper for at få løst støjproblemerne. Jeg har ved flere lejligheder snakket med dem, og jeg har taget kontakt til transportordfører på Christiansborg for at tale deres sag. Der er lydhørhed over for problemet, men det har desværre ikke udmøntet sig i flere midler.

I finanslovsforslaget for 2018 blev der afsat midler til etablering af støjdæmpning langs statsvejnettet. Desværre blev de alt for få midler brugt andre steder end i Randers. Vejdirektoratet er i gang med VVM-undersøgelser af tre udvidelser af E45, herunder strækningen fra Aarhus N til Randers N. Det var også på tide. I denne fase er det vigtigt at vores pres fastholdes så støjproblemerne bliver løst.

Problemer med infrastrukturen, vejnet, broforbindelser, støjudfordringer og kommunikation er gode eksempler på betydningen af lokalt bosiddende folketingsmedlemmer, som ved præcist, hvor skoen trykker.

Folketingsmedlemmer, der bor og lever i Randers, er dem, der for alvor kan tale Randers’ sag.

Kommentarer