Randers by

Nye madklubber for ældre skal bekæmpe ensomhed

Mange ældre er ensomme. Det vil 4 organisationer i samarbejde med Randers Kommune bekæmpe ved hjælp af madklubber.

Ensomhed kan være et problem for de ældre. Nu går fire organisationer i Randers sammen om kampen mod ensomhed. Kuren er simpel – madklubber.

Rigtig mange mennesker føler sig ofte ensomme i Danmark. Ifølge undersøgelser strækker dette tal sig til over 200.000, og blandt dem er der specielt en gruppe, der er særligt stor: De ældre. Når man har mistet sin ægtefælle, børnene for længst er flyttet hjemmefra, og der efterhånden er færre og færre tilbage af venner og bekendte, kan man godt komme til at føle sig ensom.

Derfor starter 4 organisationer i Randers i fællesskab et nyt projekt op, der skal give de ældre mulighed for at skabe venskaber og få noget menneskelig kontakt; madklubber.

– Formålet er at få kontakt til de ældre, der bor for sig selv og endnu ikke gør brug af tilbuddene på kommunens ældrecentre, eller ældre som allerede kommer på ældrecenteret, og som har lyst til at få udvidet deres netværk. Vi håber, at spisegrupperne kan højne de ældre borgeres livskvalitet, og at initiativet samtidig kan skabe nye venskaber de ældre imellem, siger frivilligkoordinator Birgitte Saksø Juhl.

Det er Ældresagen, Madservice Kronjylland, Bysekretariatet og Randers Kommune, der står bag projektet, som finansieres af en pulje på 50.000 kr. til forebyggelse af ensomhed.

Frivillig hygge om maden

Planen er, at seks nye spisegrupper i Randers skal opstartes i september 2016, og nu søger frivilligkoordinatorerne på ældreområdet frivillige spiseværter, der kan sørge for hyggelige, naturlige rammer omkring måltiderne.

– Det betyder rigtig meget for oplevelsen af det fælles måltid, at stemningen er god, at snakken går, og at alle i gruppen er ventet. Det håber vi, at de frivillige spiseværter kan være med til at etablere, fortæller Birgitte Saksø Juhl.

Der er temadag for de frivillige spiseværter d. 7. september 2016 kl. 10.00 – 15.00. Hvis man kunne tænke sig at være frivillig spisevært kan man kontakte frivilligkoordinatorerne; Birgitte Saksø Juhl på tlf. 23815591 eller Julie Stæhr Andersen på tlf. 29742432 og høre mere.

Hvis man som ældre borger kunne tænke sig at deltage i en af madklubberne kan man også kontakte Birgitte eller Julie for mere information og tilmelding.

Kommentarer