Debat

Naturpark Randers Fjord en realitet

Daniel Madié, Gruppeformand for Konservative

Debatindlæg af Daniel Madié, Gruppeformand for Konservative, Formand for Randers Havns bestyrelse.

Hurra hvor er det godt for os Randers-borgere, og for Randers kommune som et hele. Det er en god skalp vi nu får, da friluftrådet har anerkendt Naturpark Randers Fjord.

Kommunens embedsmænd og politikkere har arbejdet på dette resultat i 4 – 5 år. Jeg husker da vi for alvor gik i gang i det tidligere Erhverv- og landdistriktsudvalg. Vi tænkte – mon dette går vores vej?!?

Det gjorde det… og nu kan vi alle meget bedre komme ud i vores unikke og skønne natur. At området nu er naturpark har betydet, at der er investeret masser af midler i besøgs- og turistvenlige tiltag i hele det kæmpe store område på næste 300 km2 land- og vandområde. Fugletårne, stier, bænke, informationstavler og meget andet.

Her fra mig som politiker skal lyde en tak specielt til de medarbejdere i erhverv- og udviklingsafdelingen og i Miljø og teknik der har gjort rugbrødsarbejdet; til alle de offentlige myndigheder der IKKE stod i vejen; Til politikerne i udvalget; til lodsejere og andre borgere der har hjulpet processen på vej med idéer og velvilje samt til de økonomiske bidragsydere der har gjort det muligt, at opføre faciliteterne vi nu alle bør begynde at bruge og nyde.

Så er det ud i naturen Randers.

Kommentarer