Randers by

Mønthistorisk foredrag for alle pengene

Lige siden middelalderen i Danmark har menneskene kun brugt klingende mønt, når de skulle handle og betale for varer.

Masser af mønter er siden dukket op i arkæologiske udgravninger og de senere år også, når detektorførere har haft gang i detektorerne.

Alle de spændende møntfund danner tilsammen historien om middelalderens mønter, og hvordan datidens møntvæsen fungerede. Hør museumsinspektør Thomas Guntzelnick Poulsen dele ud af sin store viden om alle tiders mønter af guld, sølv og andre metaller, når der er 30-minutters foredrag på Museum Østjylland.

I foredraget er også seneste nyt om endnu et lokalt middelalderligt møntfund fra Hornbæk.

30-minutters fortælling – Middelalderens møntvæsen og nye møntfund fra Hornbæk, onsdag den 28. november 2018 kl. 11 – 11.30 på Museum Østjylland, Kulturhuset i Randers, der er gratis adgang.

Lige siden vikingetiden er der blevet slået mønter og brugt mønter i Danmark, men først i middelalderen slog mønterne igennem som betalingsmiddel.
Landet var opdelt i en række regioner med hver deres mønt. Kongerne sørgede for, at kun danske mønter blev brugt her i landet.

En god fidus
Udenlandske købmænd måtte veksle deres mønter til danske mønter ved særlige vekselboder, hvor kongen naturligvis sørgede for at tage sig betalt i vekselgebyrer!

Også den danske befolkning måtte med to-tre års mellemrum (og senere hvert år) skifte deres mønter ud ved kongens møntsmedjer, hvor nye mønter blev udleveret. Dette var naturligvis heller ikke gratis for befolkningen. Udover at afkræve folk et gebyr for at veksle mønterne, kunne kongen også finde på at udsende mønter med lidt mindre sølvindhold end dem, der blev afleveret!
Hele dette system med veksling af mønterne blev på latin kaldt ”Renovatio monetae”.
”I en tid med meget begrænset administrative ressourcer var det en af kongens vigtigste indtægtskilder, ” fortæller Thomas Guntzelnick Poulsen.

Nyt møntfund fra Hornbæk
Der er ikke meget information at finde om middelalderens mønter og møntvæsen i datidens skriftlige kilder. Arkæologer og historikeres viden om møntsystemet stammer derfor primært fra de mange møntfund, hvoraf privatpersoner med detektorer står for en stor del. Senest har lokale detektorførere ved Hornbæk været heldige at gøre et fint fund ved Hornbæk.
– Detektorførerne fandt en lille pung, der er blevet tabt i midten af 1200-tallet –  fortæller Thomas Guntzelnick Poulsen og fortsætter:
– Det nye fund fra Hornbæk er rigtig fint og viser, at man allerede i midten af 1200-tallet i høj grad brugte penge til betaling. Møntvæsnet var på det tidspunkt veludviklet og avanceret –

For mere information kontakt museumsinspektør Thomas Guntzelnick Poulsen på 4010 8128 eller på tgp@museumoj.dk

Kommentarer