Øster Tørslev

Vælgermøde i Hald

Hald
Lokalrådet i Hald afholder traditionen tro et stort vælgermøde med repræsen…