Randers by

Liv i byens rum og natur

En masse foreningsfolk er inviteret til at bidrage med deres ideer, først og fremmest med fokus på det bynære naturområde Nordre Fælled. Der kommer også et interessant oplæg med projekterfaringer fra Sager der Samler, der har kørt i Århus i flere år.

Hvordan kan borgerne i Randers blive byrums- og naturaktører i stort og småt, og ikke blot brugere af byens fysiske rum? Handlingslyste borgere, netværkspositive foreningsfolk og nysgerrige politikere inviteres til en bidrage til sagen, hvor vi udforsker, drøfter og udvikler forskellige tilgange til dét at være byrums- og naturaktør.

Hvad nu hvis et bykvartersfællesskab kunne udvikle sig fra at mødes en gang om måneden – for at mødes til fælles motion eller hundeluftning eller spontan leg i naturen – til at knytte beboerne tættere sammen om nye sociale aktiviteter og større fælles udviklingsprojekter? Hvad nu hvis man spørger ud i lokalområdet om ressourcer og penge til at realisere sin fede idé?

Med Nordre Fælled som projektbase inviteres til medinddragelse på den fysiske byudvikling ved at skabe rum for konstruktive samtaler og inspirerende workshops, som bakker op om udvikling af borgerdrevne drømme og initiativer.

Mødet 5. november er åben for alle og deltagelse er gratis, men af hensyn til spisning, skal man tilmelde sig på forhånd til Claire Nielsen fra Bysekretariatet på mail til cnn@msbolig.dk.

Kommentarer