Debat

Landsbyerne var i fokus ved debatmøde på Overgaard

Med de to lokale politikere, folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen (V) og Malte Larsen (S) som debattører, styrede direktøren af Overgaard Gods, Claus Berggren, slagets gang, i går onsdag, til et fælles debatmøde om hvordan man sikrer, at landsbyerne ikke dør.

Mødet blev afholdt i de smukke omgivelser på Overgaard Gods, hvor gæsterne først blev taget med på rundvisning gennem godsets historie, for efterfølgende at overvære debatten. Til debatmødet kom over 60 spørgelystne lokale borgere, som havde interesse i at høre hvad de to politikere ønskede at gå til valg på og ikke mindst samarbejde om.

– Det kan godt være Malte og jeg er rigtig uenige om mange ting, men vi bor begge i Randers kommune, og det skal vi huske på. Vi er lige nu i en tid, hvor man fra regeringens side ønsker at decentralisere, og der står Malte og jeg over for en meget vigtig opgave, nemlig at sikre at Randers er med i den positive udvikling, hele vejen fra Langå til Havndal – siger Michael Aastrup Jensen (V)

Michael og Malte har flere gange været på besøg til debatmøder, og fortsætter med det, også op til valget. Der er allerede flere i støbeskeen i den kommende tid.

– For os er det vigtigt at alle der vil høres, bliver hørt. Derfor er jeg også sikker på, at det er en god idé at vi kommer kommunen rundt, lige så meget for at vise at politikerne altså ikke er så langt væk, som man måske tror. Der er desværre rigtig mange mennesker, der har politikerlede, og der vil Michael og jeg gerne vise, at vi faktisk kæmper for vores område og vil gøre en indsats, for at man kan få de bedste betingelser i livet. Uanset om man bor i København, Aarhus eller Havndal – siger Malte Larsen (S)

På mødet blev der særligt diskuteret sundhed, med fokus på fremtiden for Regionerne, Regionshospitalet Randers og muligheden for lægedækning for dem der bor på landet. Derudover var indvandring, uddannelse og ikke mindst landsbyernes overlevelse på dagsordenen. Her gjorde de to politikere det klart, at hvis vi skal sikre udviklingen i hele Danmark, er det også vigtigt med lokale folketingsmedlemmer.

– Der er alt for mange politikere der bliver valgt i Østjylland, og som ikke bor her, og det mener vi er et demokratisk problem. Derfor er vores klareste opfordring på alle møderne også, at man skal huske at stemme på en lokal bosiddende kandidat, så det ikke kun er dem i København og de andre store byer der bliver hørt – afslutter Michael Aastrup Jensen (V)

Kommentarer