Debat

Læserbrev: Velkommen til det nye byråd

Leif Plauborg, Formand Randers Lærerforening. Arkivfoto

Læserbrev af Leif Plauborg, Formand Randers Lærerforening

Vælgerne i Randers Kommune valgte en opprioritering af folkeskolen. De partier og lister, der vil give folkeskolen bedre rammer tegner det store flertal i byrådet. I konstitueringsaftalen løftes hele børne- og unge-området generelt gennem den nye udvalgsstruktur.

Lærere og børnehaveklasseledere laver mange fantastiske ting ude på skolerne på trods af, at rammerne kunne være bedre. Man kan spørge sig selv: giver de afsatte ressourcer ledere og lærere en reel mulighed for at sikre alle elever det rette tilbud? Svaret er desværre nej. Bl.a. specialundervisningsområdet er udfordret, og i henhold til KORA’s analyse af Randers Kommune burde der henvises flere til de specialiserede tilbud.

Løsningen er, at alle børn skal have det rigtige undervisningstilbud, og det skal ske både i almenskolen og på det specialiserede område. En del af løsningen kan være at man adskiller områderne rent økonomisk, således at områderne ikke understøtter hinanden økonomisk.

Skoleforvaltningen igangsætter snart et udviklingsarbejde omkring specialundervisningsområdet – et arbejde, som vi ser frem til at deltage i.

En anden udfordring for skolerne er lærernes kompetenceudvikling. Randers Lærerforenings årlige inklusionsundersøgelser har siden 2013 vist, at der mangler kompetenceudvikling til lærerne på inklusionsområdet.

I virkeligheden er det dog endnu værre – også den generelle faglige kompetenceudvikling er reduceret særdeles voldsomt.

Som følge af skolereformen (der er underfinansieret) har eleverne fået langt flere timer i skolen – helt præcist en stigning på 36%. Antallet af lærere i Randers Kommune er samtidig – siden 2009 faldet med ca. 20 procent og antallet af elever med ca. 10%.

På landsplan er de tilsvarende tal et fald i antallet af lærere med 15% og elevtallet i folkeskolen med kun fem procent.

Det betyder, at vi reelt investerer færre penge pr. time i uddannelsen af vore børn og unge end tidligere.

Al forskning viser, at det er mødet med den engagerede og velforberedte lærer, der betyder mest for elevernes udbytte af undervisningen. Så hermed en opfordring til at vi investerer i folkeskolen og undervisningen af eleverne for at sikre vores fælles fremtid. Har vi råd til at lade være?

Randers Lærerforening ser frem til at indgå i et samarbejde om de mange udfordringer, der heldigvis findes løsninger på.

Kommentarer