Harridslev

Kraftcenter Korshøj får ubetinget opbakning fra Venstre

Trods politisk uro på det seneste om Kraftcenter Korshøj planerne i Harridslev, så bakker Venstre fortsat entydigt op om projektet, som partiet sammen med Dansk Folkeparti afsatte midler til i budgettet 2017-2020. Samtidigt håber Venstre på, at provstiet d. 24. januar giver lov til at man kan leje kirkens jord.

Senest har Frank Nørgaard fra Dansk Folkepartis dog givet udtryk for, at han ikke går ind for en løsning, der inddrager kirkens jord til etablering af nye fodboldbaner.

Det argument maner formand for Sundheds, Idræts – og Kulturudvalget Louise Høeg (V) til jorden.
– Der er ingen tvivl om, at der er et behov for bedre idrætsfaciliteter i Harridslev-området. Kraftcenter Korshøj kan bidrage til moderne idrætsfaciliteter, der kan styrke aktiviteterne i landdistriktet, hvilket vi i Venstre mener er vigtigt, udtaler Louise Høeg.

Politisk ordfører for Socialdemokratiet, Steen Bundgaard, vil heller ikke uden videre sige ja til, at der skal laves fodboldbaner på kirkens jord, heller ikke selv om provstiet d. 24. januar giver grønt lys.

De aktive medlemmer i SMIFF09 har siden man diskuterede renovering af hallen i 2006 og årene frem løbende arbejdet med at udvikle Kraftcenter Korshøj projektet. Der er derfor tale om et stort ønske for lokalbefolkningen, som samtidigt har lagt et stort stykke arbejde i at gøre projektet til virkelighed.

– Ildsjælene i Kraftcenter Korshøj har arbejdet med dette i over 10 år. Derfor er det helt enormt ærgerligt, hvis Socialdemokratiet fortsætter med at vakle i denne sag og trækker støtten lige før målstregen. Man har arbejdet ambitiøst og målrettet med projektet og børn, unge og voksne i området fortjener at få bedre muligheder for at udfolde sig aktivt i de kommende år, udtaler gruppeformand for Venstre, Christian Brøns.

Debatten om hvor og hvordan Kraftcenter Korshøj kan realiseres står dermed endnu i et vadested, og næste kapitel starter, når afgørelsen fra provstiet foreligger sidst på måneden.

– Etableringen af Kraftcenter Korshøj vil være med til at forbedre idrætsfaciliteterne i området, men vil på ingen måde være til hinder for, at der stadig kan være idrætsaktiviteter i Albæk.

Kommentarer